Thứ tư,  18/05/2022

IAEA nhất trí thành lập ngân hàng nhiên liệu hạt nhân quốc tế

Ngày 3/12, Ban giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã thông qua kế hoạch do Mỹ đề xuất về thành lập ngân hàng urani làm giàu ở cấp độ thấp (LEU) do IAEA quản lý.Theo kế hoạch trên, ngân hàng LEU quốc tế sẽ đóng trụ sở tại một số nước thành viên IAEA. Đối tượng được tiếp cận nguồn LEU trong ngân hàng này là các nước thành viên IAEA bị gián đoạn nguồn cung vì những lý do đặc biệt. Không nước nào trong Ban Giám đốc IAEA phản đối dự án thành lập ngân hàng LEU quốc tế. Tuy nhiên, 6 nước đang phát triển gồm Áchentina, Braxin, Êcuađo, Nam Phi, Tuynidi và Vênêxuêla bỏ phiếu trắng vì lo ngại sự ra đời của ngân hàng này có thể hạn chế quyền sở hữu và phát triển công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình của họ. Một số nước lo ngại phương Tây có thể sử dụng việc cung cấp LEU để thực hiện ý đồ chính trị. Pakixtan không tham gia bỏ phiếu. Chi phí xây dựng ngân hàng LEU quốc tế khoảng 150 tỷ USD. Theo nguồn...

Ngày 3/12, Ban giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã thông qua kế hoạch do Mỹ đề xuất về thành lập ngân hàng urani làm giàu ở cấp độ thấp (LEU) do IAEA quản lý.


Theo kế hoạch trên, ngân hàng LEU quốc tế sẽ đóng trụ sở tại một số nước thành viên IAEA. Đối tượng được tiếp cận nguồn LEU trong ngân hàng này là các nước thành viên IAEA bị gián đoạn nguồn cung vì những lý do đặc biệt.


Không nước nào trong Ban Giám đốc IAEA phản đối dự án thành lập ngân hàng LEU quốc tế. Tuy nhiên, 6 nước đang phát triển gồm Áchentina, Braxin, Êcuađo, Nam Phi, Tuynidi và Vênêxuêla bỏ phiếu trắng vì lo ngại sự ra đời của ngân hàng này có thể hạn chế quyền sở hữu và phát triển công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình của họ. Một số nước lo ngại phương Tây có thể sử dụng việc cung cấp LEU để thực hiện ý đồ chính trị. Pakixtan không tham gia bỏ phiếu.


Chi phí xây dựng ngân hàng LEU quốc tế khoảng 150 tỷ USD. Theo nguồn tin Liên minh châu Âu (EU), Hội đồng Bộ trưởng EU sẵn sàng đảm nhận phần đóng góp đáng kể cho dự án này.
Nếu dự án của IAEA được thực hiện, đây sẽ là ngân hàng LEU thứ hai trên thế giới, sau ngân hàng LEU do Nga thành lập tại thành phố Angaxcơ (Angarsk) thuộc vùng Xi bêri của nước này./.

Theo cpv.org.vn