Thứ hai,  27/03/2023

Thỏa thuận về giáo dục và nâng cao ý thức toàn cầu về biến đổi khí hậu

Sau sáu ngày làm việc, ngày 4-12, các nước thành viên Hệ thống Hội nhập Trung Mỹ (SICA) tham dự Hội nghị cấp cao LHQ các bên tham gia Công ước khung về biến đổi khí hậu lần thứ 16 (COP-16) đã công bố thỏa thuận về giáo dục và nâng cao ý thức toàn cầu về biến đổi khí hậu.Theo đó, các nước SICA sẽ soạn thảo chiến lược giáo dục và thành lập Quỹ tài trợ toàn cầu về biến đổi khí hậu, nhằm nâng cao nhận thức của người dân. Quyết định này đã nhận được sự ủng hộ của Nhóm 77, Trung Quốc, Mỹ, Liên hiệp châu Âu (EU), Mê-hi-cô và một số nước khác.Bộ trưởng Môi trường và Tài nguyên Goa-tê-ma-la L.Phê-ra-tê tuyên bố, thỏa thuận này sẽ được trình lên hội nghị toàn thể và là một phần trong các thỏa thuận cuối cùng của COP-16, với cam kết cụ thể của từng nước thành viên trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu. Hơn 300 nghị sĩ đến từ nhiều nước đã đề xuất sáng kiến đưa môn học về môi trường thành môn học bắt buộc trong hệ thống các...

Sau sáu ngày làm việc, ngày 4-12, các nước thành viên Hệ thống Hội nhập Trung Mỹ (SICA) tham dự Hội nghị cấp cao LHQ các bên tham gia Công ước khung về biến đổi khí hậu lần thứ 16 (COP-16) đã công bố thỏa thuận về giáo dục và nâng cao ý thức toàn cầu về biến đổi khí hậu.

Theo đó, các nước SICA sẽ soạn thảo chiến lược giáo dục và thành lập Quỹ tài trợ toàn cầu về biến đổi khí hậu, nhằm nâng cao nhận thức của người dân. Quyết định này đã nhận được sự ủng hộ của Nhóm 77, Trung Quốc, Mỹ, Liên hiệp châu Âu (EU), Mê-hi-cô và một số nước khác.

Bộ trưởng Môi trường và Tài nguyên Goa-tê-ma-la L.Phê-ra-tê tuyên bố, thỏa thuận này sẽ được trình lên hội nghị toàn thể và là một phần trong các thỏa thuận cuối cùng của COP-16, với cam kết cụ thể của từng nước thành viên trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu. Hơn 300 nghị sĩ đến từ nhiều nước đã đề xuất sáng kiến đưa môn học về môi trường thành môn học bắt buộc trong hệ thống các trường THCS tại các nước thành viên ký Công ước khung của LHQ. Hội nghị đánh giá cao sáng kiến này và sẽ xem xét đưa vào phần kết luận.

Theo Nhandan