Thứ ba,  29/11/2022

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Ô-man

Theo Roi-tơ, ngày 5-12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ R.Ghết đã đến thăm Ô-man gặp nhà lãnh đạo nước này để thảo luận về nhiều vấn đề, trong đó có tình hình I-rắc, I-ran, Y-ê-men và Áp-ga-ni-xtan.Ô-man là nước duy trì tốt các mối quan hệ với I-ran và là nước đã giúp tiến hành thương lượng để trả tự do cho một trong ba công dân Mỹ bị Tê-hê-ran bắt giữ vì bị cáo buộc xâm nhập từ I-rắc vào lãnh thổ I-ran. Ô-man cũng là nước thúc đẩy một giải pháp ngoại giao đối với chương trình hạt nhân của I-ran. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng R.Ghết đến tàu sân bay USS A-bram Lin-côn trên biển A-rập để thăm các thủy thủ Mỹ trên tàu, những binh sĩ hỗ trợ các hoạt động quân sự ở Áp-ga-ni-xtan. Đây là lần đầu ông đến thăm một tàu sân bay được triển khai để hỗ trợ hoạt động quân sự, với cương vị Bộ trưởng Quốc...

Theo Roi-tơ, ngày 5-12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ R.Ghết đã đến thăm Ô-man gặp nhà lãnh đạo nước này để thảo luận về nhiều vấn đề, trong đó có tình hình I-rắc, I-ran, Y-ê-men và Áp-ga-ni-xtan.

Ô-man là nước duy trì tốt các mối quan hệ với I-ran và là nước đã giúp tiến hành thương lượng để trả tự do cho một trong ba công dân Mỹ bị Tê-hê-ran bắt giữ vì bị cáo buộc xâm nhập từ I-rắc vào lãnh thổ I-ran. Ô-man cũng là nước thúc đẩy một giải pháp ngoại giao đối với chương trình hạt nhân của I-ran. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng R.Ghết đến tàu sân bay USS A-bram Lin-côn trên biển A-rập để thăm các thủy thủ Mỹ trên tàu, những binh sĩ hỗ trợ các hoạt động quân sự ở Áp-ga-ni-xtan. Đây là lần đầu ông đến thăm một tàu sân bay được triển khai để hỗ trợ hoạt động quân sự, với cương vị Bộ trưởng Quốc phòng.

Theo Nhandan