Thứ tư,  18/05/2022

LHQ kêu gọi viện trợ nhân đạo cho Áp-ga-ni-xtan

Theo Roi-tơ, ngày 4-12, LHQ ra lời kêu gọi viện trợ nhân đạo 678 triệu USD cho Áp-ga-ni-xtan trong năm 2011, vì có khoảng 25% dân số nước này hiện ở trong tình trạng nghèo đói. Trong một tuyên bố kêu gọi viện trợ nhân đạo năm 2011, Trợ lý Tổng Thư ký LHQ về các vấn đề nhân đạo C.Bra-gơ cho biết, có khoảng 7,5 triệu người Áp-ga-ni-xtan đang thiếu đói, hàng triệu người khác phải dựa vào trợ giúp lương thực và cứ năm trẻ em thì có một em chết khi chưa đến năm tuổi. Áp-ga-ni-xtan không tự túc được lương thực.Cuộc chiến giữa lực lượng nước ngoài do NATO cầm đầu với lực lượng Ta-li-ban bước sang năm thứ mười đã làm cho chi phí nhập khẩu lương thực tăng và cản trở hoạt động của các tổ chức viện trợ. Năm 2010, LHQ đã kêu gọi viện trợ 775 triệu USD cho Áp-ga-ni-xtan. Hai phần ba số tiền này đã sử dụng. Đây là số tiền viện trợ lớn thứ tư trong năm 2010, sau Ha-i-ti, Pa-ki-xtan và...

Theo Roi-tơ, ngày 4-12, LHQ ra lời kêu gọi viện trợ nhân đạo 678 triệu USD cho Áp-ga-ni-xtan trong năm 2011, vì có khoảng 25% dân số nước này hiện ở trong tình trạng nghèo đói. Trong một tuyên bố kêu gọi viện trợ nhân đạo năm 2011, Trợ lý Tổng Thư ký LHQ về các vấn đề nhân đạo C.Bra-gơ cho biết, có khoảng 7,5 triệu người Áp-ga-ni-xtan đang thiếu đói, hàng triệu người khác phải dựa vào trợ giúp lương thực và cứ năm trẻ em thì có một em chết khi chưa đến năm tuổi. Áp-ga-ni-xtan không tự túc được lương thực.

Cuộc chiến giữa lực lượng nước ngoài do NATO cầm đầu với lực lượng Ta-li-ban bước sang năm thứ mười đã làm cho chi phí nhập khẩu lương thực tăng và cản trở hoạt động của các tổ chức viện trợ. Năm 2010, LHQ đã kêu gọi viện trợ 775 triệu USD cho Áp-ga-ni-xtan. Hai phần ba số tiền này đã sử dụng. Đây là số tiền viện trợ lớn thứ tư trong năm 2010, sau Ha-i-ti, Pa-ki-xtan và Xu-đăng.

Theo Nhandan