Thứ tư,  18/05/2022

Ðoàn đại biểu Ðảng ta dự Cuộc gặp các đảng cộng sản và công nhân quốc tế lần thứ XII

Trong các ngày từ 3 đến 5-12, tại TP Giô-han-nê-xbuốc, Cộng hòa Nam Phi, đã diễn ra Cuộc gặp quốc tế lần thứ XII các đảng cộng sản và công nhân trên thế giới với sự tham gia của 49 đoàn đại biểu các đảng từ 43 nước. Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư, làm Trưởng Đoàn đã tham dự Cuộc gặp.Với chủ đề 'Cuộc khủng hoảng hệ thống ngày càng sâu sắc của chủ nghĩa tư bản. Nhiệm vụ của những người cộng sản trong việc bảo vệ chủ quyền, tăng cường các liên minh xã hội, củng cố mặt trận chống đế quốc trong cuộc đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và chủ nghĩa xã hội', đại diện các đảng trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế đã trao đổi ý kiến về cục diện chính trị thế giới và các khu vực hiện nay; thông báo cho nhau về tình hình mỗi đảng, mỗi nước; tập trung thảo luận về những biện pháp tăng cường hơn nữa tình đoàn kết, sự hợp tác và phối hợp hoạt động giữa các đảng trong...

Trong các ngày từ 3 đến 5-12, tại TP Giô-han-nê-xbuốc, Cộng hòa Nam Phi, đã diễn ra Cuộc gặp quốc tế lần thứ XII các đảng cộng sản và công nhân trên thế giới với sự tham gia của 49 đoàn đại biểu các đảng từ 43 nước. Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư, làm Trưởng Đoàn đã tham dự Cuộc gặp.

Với chủ đề &#39Cuộc khủng hoảng hệ thống ngày càng sâu sắc của chủ nghĩa tư bản. Nhiệm vụ của những người cộng sản trong việc bảo vệ chủ quyền, tăng cường các liên minh xã hội, củng cố mặt trận chống đế quốc trong cuộc đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và chủ nghĩa xã hội&#39, đại diện các đảng trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế đã trao đổi ý kiến về cục diện chính trị thế giới và các khu vực hiện nay; thông báo cho nhau về tình hình mỗi đảng, mỗi nước; tập trung thảo luận về những biện pháp tăng cường hơn nữa tình đoàn kết, sự hợp tác và phối hợp hoạt động giữa các đảng trong tình hình hiện nay. Cuộc gặp đã ra Tuyên bố kêu gọi các lực lượng xã hội sát cánh cùng những người cộng sản trong cuộc đấu tranh vì chủ nghĩa xã hội; khẳng định chủ nghĩa xã hội là giải pháp duy nhất đối với tương lai của loài người; nhấn mạnh, trong bối cảnh khủng hoảng ngày càng sâu sắc của chủ nghĩa tư bản, chính thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở các nước xã hội chủ nghĩa hiện nay, trong đó có Việt Nam, đã cho thấy rõ những ưu việt của chủ nghĩa xã hội.

Tuyên bố Cuộc gặp nhấn mạnh, các đảng cộng sản và công nhân ở các nước trên thế giới cần chú trọng năm nhiệm vụ trước mắt: Thứ nhất, thúc đẩy cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động; củng cố phong trào công đoàn và tăng cường các liên minh xã hội với nông dân và các tầng lớp khác. Thứ hai, tăng cường đấu tranh vì hòa bình, chống chiến tranh, chống &#39chiến lược mới&#39 của NATO, đòi tiêu hủy các loại vũ khí hạt nhân; tăng cường đoàn kết với nhân dân các nước đang bị chủ nghĩa đế quốc đàn áp, đe dọa và xâm lược. Thứ ba, kiên quyết phản đối chủ nghĩa chống cộng, các luật pháp và chính sách chống cộng; kiên quyết bảo vệ lịch sử của phong trào cộng sản và những đóng góp to lớn của chủ nghĩa xã hội cho nền văn minh nhân loại. Thứ tư, đoàn kết với nhân dân các nước đang tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thứ năm, góp phần củng cố các tổ chức quần chúng quốc tế chống đế quốc như Liên hiệp Công đoàn thế giới (WFTU), Hội đồng hòa bình thế giới (WPC), Liên đoàn Thanh niên Dân chủ thế giới (WFDY), Liên đoàn Phụ nữ dân chủ quốc tế (WIDF)…

Các đảng tham gia Cuộc gặp bày tỏ hoan nghênh và chào mừng Liên hoan Thanh niên Sinh viên thế giới lần thứ 17 sẽ được tổ chức tại Nam Phi từ ngày 13 đến 21-12 tới.

Trong thời gian tham dự Cuộc gặp, Đoàn đại biểu Đảng ta đã được đồng chí Blết Nơ-di-man-đi, Tổng Bí thư Đảng CS Nam Phi tiếp. Đồng chí Blết Nơ-di-man-đi chân thành cảm ơn Đảng ta đã cử Đoàn dự và góp phần vào thành công của Cuộc gặp; nhấn mạnh Đảng CS Nam Phi coi trọng tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác với Đảng CS Việt Nam và sẽ góp phần tích cực vào việc tăng cường quan hệ giữa hai nước. Đoàn ta cũng đã có nhiều cuộc gặp và tiếp xúc với các đoàn quốc tế.

Theo Nhandan