Thứ ba,  17/05/2022

Khu vực đồng ơ-rô khẳng định khả năng đối phó khủng hoảng nợ

Theo AP ngày 7-12, các quan chức hàng đầu châu Ấu khẳng định khả năng tài chính của họ đủ đối phó cuộc khủng hoảng nợ công hiện nay ở khu vực các nước sử dụng đồng tiền chung châu Ấu (ơ-rô).Sự khẳng định này được đưa ra sau khi Giám đốc Điều hành Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Đ.Xtrốt Can kêu gọi phát hành trái phiếu chung của khu vực đồng ơ-rô nhằm tăng quỹ cứu trợ trị giá 750 tỷ ơ-rô hiện nay để cứu các nước thành viên lâm vào cuộc khủng hoảng nợ. Tại cuộc họp bộ trưởng tài chính các nước sử dụng đồng ơ-rô ở Brúc-xen (Bỉ) ngày 6-12, Chủ tịch khu vực đồng tiền chung, ông G.C.Giăng-cơ khẳng định, hiện chưa cần tăng quỹ cứu trợ mà trước hết các nước thành viên cần thúc đẩy củng cố ngân...

Theo AP ngày 7-12, các quan chức hàng đầu châu Ấu khẳng định khả năng tài chính của họ đủ đối phó cuộc khủng hoảng nợ công hiện nay ở khu vực các nước sử dụng đồng tiền chung châu Ấu (ơ-rô).

Sự khẳng định này được đưa ra sau khi Giám đốc Điều hành Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Đ.Xtrốt Can kêu gọi phát hành trái phiếu chung của khu vực đồng ơ-rô nhằm tăng quỹ cứu trợ trị giá 750 tỷ ơ-rô hiện nay để cứu các nước thành viên lâm vào cuộc khủng hoảng nợ. Tại cuộc họp bộ trưởng tài chính các nước sử dụng đồng ơ-rô ở Brúc-xen (Bỉ) ngày 6-12, Chủ tịch khu vực đồng tiền chung, ông G.C.Giăng-cơ khẳng định, hiện chưa cần tăng quỹ cứu trợ mà trước hết các nước thành viên cần thúc đẩy củng cố ngân sách.

Theo Nhandan