Thứ bảy,  17/04/2021

Khánh thành cột mốc biên giới giữa Việt Nam và Cam-pu-chia

Sáng 8-12, tại cột mốc biên giới số 54 thuộc địa bàn xã Thuận Hà, huyện Đác Song, UBND tỉnh Đác Nông (Việt Nam) phối hợp tỉnh Mon-đun-ki-ri (Vương quốc Cam-pu-chia) tổ chức lễ khánh thành tám cột mốc biên giới quốc gia giai đoạn hai trên tuyến biên giới giữa tỉnh Đác Nông và tỉnh Mon-đun-ki-ri.Dự lễ khánh thành có Ngài Chăn Dươn, Tỉnh trưởng tỉnh Mon-đun-ki-ri và Chủ tịch UBND tỉnh Đác Nông Lê Diễn cùng đại diện chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân hai tỉnh của hai nước.Như vậy, đến nay, trên toàn tuyến biên giới giữa Đác Nông và Mon-đun-ki-ri đã xây dựng xong tám vị trí mốc biên giới, với 16 cột mốc, bắt đầu từ cột mốc số 48 tiếp giáp với tỉnh Đác Lắc đến cột mốc số 55 tại địa bàn xã Đác Búc So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đác Nông với huyện O-răng, tỉnh Mon-đun-ki-ri với chiều dài hơn 100 km bảo đảm đúng tiến độ và theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, mỹ thuật.Tại lễ khánh thành, UBND tỉnh Đác Nông đã tặng Bằng khen cho bốn tập thể, năm cá nhân;...

Sáng 8-12, tại cột mốc biên giới số 54 thuộc địa bàn xã Thuận Hà, huyện Đác Song, UBND tỉnh Đác Nông (Việt Nam) phối hợp tỉnh Mon-đun-ki-ri (Vương quốc Cam-pu-chia) tổ chức lễ khánh thành tám cột mốc biên giới quốc gia giai đoạn hai trên tuyến biên giới giữa tỉnh Đác Nông và tỉnh Mon-đun-ki-ri.

Dự lễ khánh thành có Ngài Chăn Dươn, Tỉnh trưởng tỉnh Mon-đun-ki-ri và Chủ tịch UBND tỉnh Đác Nông Lê Diễn cùng đại diện chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân hai tỉnh của hai nước.

Như vậy, đến nay, trên toàn tuyến biên giới giữa Đác Nông và Mon-đun-ki-ri đã xây dựng xong tám vị trí mốc biên giới, với 16 cột mốc, bắt đầu từ cột mốc số 48 tiếp giáp với tỉnh Đác Lắc đến cột mốc số 55 tại địa bàn xã Đác Búc So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đác Nông với huyện O-răng, tỉnh Mon-đun-ki-ri với chiều dài hơn 100 km bảo đảm đúng tiến độ và theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, mỹ thuật.

Tại lễ khánh thành, UBND tỉnh Đác Nông đã tặng Bằng khen cho bốn tập thể, năm cá nhân; tỉnh Mon-đun-ki-ri tặng Bằng khen cho một tập thể và hai cá nhân của hai tỉnh có thành tích xuất sắc trong công tác phân giới, cắm mốc biên giới quốc gia giữa hai tỉnh từ năm 2007 đến nay.

Theo Nhandan