Thứ ba,  19/10/2021
Hội nghị trù bị các quan chức cao cấp ASEAN
Hội nghị trù bị các quan chức cao cấp ASEAN
Ngày 30/9, các quan chức cao cấp (SOM) ASEAN đã nhóm họp trực tuyến để chuẩn bị cho chuỗi Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39, cũng như các hội nghị cấp cao liên quan. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự...
Công tác xã hội ‘góp sức’ ứng phó đại dịch COVID-19
Công tác xã hội ‘góp sức’ ứng phó đại dịch COVID-19
Ngày 22/9, Hội nghị Hiệp hội nghề Công tác xã hội ASEAN lần thứ 10 được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Đây là dịp để đại diện các cơ quan chuyên ngành của ASEAN và các đối tác trao đổi quan điểm về vai trò của ngành công tác xã hội trong công cuộc phòng chống...
Nâng cao nhận thức của người dân về Cộng đồng ASEAN
Nâng cao nhận thức của người dân về Cộng đồng ASEAN
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 2391/QĐ-BVHTTDL về Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021-2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN. Tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền ASEAN...