Thứ bảy,  24/02/2024
Tập trung khắc phục điểm yếu trong chỉ đạo, điều hành
Tập trung khắc phục điểm yếu trong chỉ đạo, điều hành
LSO-Sáng nay (5/1), UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư...