Thứ bảy,  17/04/2021

BAN TỔ CHỨC GIẢI VIỆT DÃ " SACOMBANK CHẠY VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG" NĂM 2010 HỌP PHÂN CÔNG NHIÊM VỤ CHO CÁC THÀNH VIÊN

LSO- Chiều ngày 3 /12/2010, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Trưởng Ban Tổ chức giải việt dã “ Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng” năm 2010 đã có cuộc họp với các thành viên ban tổ chức, nhà tài trợ để thống nhất chương trình, kế hoạch tổ chức của giải và phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Theo kế hoạch, giải việt dã “ Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng” năm nay sẽ được tổ chức vào sáng 12/12/2010 tại thành phố Lạng Sơn, bao gồm 3 hệ thống giải là: Giải thiếu niên, cự li nam chạy 1,5 km, nữ chạy 1 km; giải trẻ, nam chạy 5 km, nữ chạy 3 km; giải chính, nam chạy 7 km, nữ chạy 5 km. Sau khi kết thúc các đợt chạy, ban tổ chức sẽ trao giải cho các cá nhân đạt thứ hạng từ thứ nhất đến thứ 10 trong 3 hệ thống giải, với giải nhất cá nhân nam, nữ mỗi giải 1 ti vi, giải nhì mỗi giải 1 xe đạp, giải ba, mỗi giải 1 đầu đĩa DVD, thứ hạng từ thứ tư đến thứ 10, ban...

LSO- Chiều ngày 3 /12/2010, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Trưởng Ban Tổ chức giải việt dã “ Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng” năm 2010 đã có cuộc họp với các thành viên ban tổ chức, nhà tài trợ để thống nhất chương trình, kế hoạch tổ chức của giải và phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
Theo kế hoạch, giải việt dã “ Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng” năm nay sẽ được tổ chức vào sáng 12/12/2010 tại thành phố Lạng Sơn, bao gồm 3 hệ thống giải là: Giải thiếu niên, cự li nam chạy 1,5 km, nữ chạy 1 km; giải trẻ, nam chạy 5 km, nữ chạy 3 km; giải chính, nam chạy 7 km, nữ chạy 5 km. Sau khi kết thúc các đợt chạy, ban tổ chức sẽ trao giải cho các cá nhân đạt thứ hạng từ thứ nhất đến thứ 10 trong 3 hệ thống giải, với giải nhất cá nhân nam, nữ mỗi giải 1 ti vi, giải nhì mỗi giải 1 xe đạp, giải ba, mỗi giải 1 đầu đĩa DVD, thứ hạng từ thứ tư đến thứ 10, ban tổ chức trao giải khuyến khích, mỗi giải 1 chiếc bàn là điện. Ban tổ chức cũng tặng cờ, cúp, giải thưởng nhất, nhì, ba cho các đồng đội nam, đồng đội nữ; nhất, nhì, ba toàn đoàn./.

Phùng Khiêm