Thứ năm,  22/02/2024

Đề xuất tập huấn chuyên môn đối với người hướng dẫn tập luyện thể thao

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Thông tư quy định về tập huấn chuyên môn đối với người hướng dẫn tập luyện thể thao.
Ảnh minh họa – Internet

 

Theo dự thảo, nội dung tập huấn chuyên môn bao gồm: a- Các nguyên tắc huấn luyện thể thao; b- Các kỹ thuật cơ bản của môn thể thao; c-Các phương pháp huấn luyện và tổ chức thi đấu của môn thể thao; d- Những kiến thức cơ bản về bảo đảm an toàn, vệ sinh, chăm sóc y tế, dinh dưỡng cho người tham gia tập luyện môn thể thao; đ- Phương pháp cứu hộ (đối với các hoạt động thể thao dưới nước, hoạt động thể thao mạo hiểm); e- Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập.

Tổng cục Thể dục thể thao trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt chương trình tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện của từng môn thể thao.

Căn cứ chương trình tập huấn chuyên môn đã được phê duyệt, cơ quan, đơn vị tổ chức tập huấn xây dựng tài liệu tập huấn. Tài liệu tập huấn phải được bổ sung, cập nhật thường xuyên để đảm bảo phù hợp quy định và đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Cơ quan, đơn vị tổ chức tập huấn gồm: a- Tổng cục Thể dục thể thao; b- Liên đoàn thể thao quốc gia của môn thể thao; c-  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tiêu chuẩn giảng viên

Dự thảo cũng đề xuất tiêu chuẩn giảng viên gồm tiêu chuẩn chung: Có phẩm chất đạo đức tốt; có đủ sức khỏe theo quy định.

Tiêu chuẩn chuyên môn gồm: Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên về lĩnh vực được phân công giảng dạy; có bằng huấn luyện viên do Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc tế cấp.

Giấy chứng nhận tập huấn nhân viên chuyên môn chỉ được cấp cho các cá nhân tham gia tập huấn và qua kiểm tra, đánh giá được công nhận đủ tiêu chuẩn chuyên môn. Giấy chứng nhận tập huấn nhân viên chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện thể thao có thời hạn 5 năm.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Theo Chinhphu