Thứ năm,  22/02/2024

Hoãn Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X sang năm 2021

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đồng ý với ý kiến hoãn Hội khỏe Phù Đổng lần thứ X từ năm 2020 sang 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Hoãn Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X sang năm 2021

Hội khoẻ Phù Đổng năm 2020 được hoãn tới 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

 

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo và ý kiến từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đồng ý với ý kiến hoãn Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2020 sang 2021.

Đây là quyết định được đưa ra trong bối cảnh dịch Covid-19 chưa hoàn toàn được dập tắt. Hội khỏe Phù Đổng lần thứ X năm 2020 được dự kiến diễn ra ở hai cấp gồm khu vực và toàn quốc.

Ở cấp khu vực, đại hội diễn ra trên năm địa phương, gồm Phú Thọ, Bắc Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Bến Tre và Quảng Nam từ ngày 1-3 đến 30-4-2020. Trong khi đó, cấp toàn quốc tổ chức tại tỉnh Nam Định vào tháng 8-2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Hội khỏe Phù Đổng lần thứ X phải tạm dừng, chưa thể tổ chức cấp khu vực.

Với quyết định mới nhất từ Văn phòng Chính phủ, Hội khỏe Phù Đổng năm 2020 sẽ hoãn tới 2021 ở cả cấp khu vực và cơ sở.

Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc là đại hội Thể dục Thể thao dành cho học sinh phổ thông diễn ra bốn năm/lần nhằm duy trì và đẩy mạnh phong trào tập luyện, thể thao. Qua đó, hội nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất cũng phát hiện, bồi dưỡng và đào tạo tài năng thể thao cho các đội tuyển thể thao quốc gia.

Các địa phương đều phải tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường, cấp huyện và cấp tỉnh hai năm/lần nhằm chuẩn bị lực lượng tham gia chương trình toàn quốc.

Theo Nhandan