Thứ ba,  06/06/2023

Vận động viên đội tuyển thể thao quốc gia được hưởng chế độ dinh dưỡng 640.000 đồng/ngày

Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao thành tích cao, vận động viên thể thao thành tích cao.
Ảnh minh họa

Dự thảo nêu rõ nội dung và mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trong thời gian tập trung tập luyện.

Đối với tập luyện, huấn luyện ở trong nước: Là số ngày huấn luyện viên, vận động viên có mặt thực tế tập trung tập luyện theo quyết định của cấp có thẩm quyền; mức chi cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng/người/ngày.

STT Đội tuyển Mức ăn hàng ngày
1 Đội tuyển quốc gia 320.000
2 Đội tuyển trẻ quốc gia 320.000
3 Đội tuyển cấp tỉnh, ngành 240.000
4 Đội tuyển trẻ cấp tỉnh, ngành 200.000

Đối với tập luyện, huấn luyện ở nước ngoài: Huấn luyện viên, vận động viên khi tập huấn ở nước ngoài được hưởng chế độ bữa ăn hàng ngày theo thư mời hoặc hợp đồng ký kết giữa cơ quan quản lý vận động viên ở trong nước với cơ sở đào tạo ở nước ngoài.

Mức chi trong thời gian tập trung thi đấu

Về nội dung và mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trong thời gian tập trung thi đấu, dự thảo quy định: Trong thời gian tập trung thi đấu tại các giải thể thao thành tích cao quy định tại Khoản 2, 4, 5, 6, 7 Điều 37 Luật Thể dục thể thao, huấn luyện viên, vận động viên được hưởng chế độ dinh dưỡng như sau:

Đơn vị tính: Đồng/người/ngày.

STT Đội tuyển Mức ăn hàng ngày
1 Đội tuyển trẻ quốc gia 320.000
2 Đội tuyển cấp tỉnh, ngành 320.000
3 Đội tuyển trẻ cấp tỉnh, ngành 240.000

Dự thảo quy định mức chi đặc thù khác đối với huấn luyện viên, vận động viên như sau: Huấn luyện viên, vận động viên được triệu tập vào các đội tuyển thể thao quốc gia để chuẩn bị tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á, ASIAD và Olympic Games được hưởng chế độ dinh dưỡng 480.000 đồng/người/ngày trong thời gian không quá 90 ngày.

Huấn luyện viên, vận động viên được triệu tập vào các đội tuyển thể thao quốc gia và có khả năng giành huy chương vàng tại ASIAD, giành huy chương vàng tại Đại hội thể thao Olympic trẻ, có khả năng đạt chuẩn tham dự Olympic Games và huấn luyện viên, vận động viên tham dự Paralympic Games được hưởng chế độ dinh dưỡng 640.000 đồng/người/ngày.

Ngân sách trung ương đảm bảo kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với các huấn luyện viên, vận động viên thuộc đội tuyển quốc gia, đội tuyển trẻ quốc gia, đội tuyển cấp ngành, đội tuyển trẻ cấp ngành.

Ngân sách địa phương đảm bảo kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với các huấn luyện viên, vận động viên thuộc các đội tuyển cấp tỉnh, đội tuyển trẻ cấp tỉnh.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Theo Chinhphu