Thứ sáu,  07/05/2021

Lạng Sơn gắn Chỉ thị 03 với Nghị quyết Trung ương 4

LSO-Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW 4) khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” xác định đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện Nghị quyết.

Trong nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Nghị quyết yêu cầu: “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc làm theo gương Bác một cách thiết thực, hiệu quả”.

Một góc thành phố Lạng Sơn – Ảnh: THANH SƠN

Đồng chí Nông Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết:  Tỉnh ủy Lạng Sơn đã tích cực thực hiện Chỉ thị 03 theo đúng yêu cầu, hướng dẫn của Trung ương; có cách làm chủ động, sáng tạo, phù hợp với điều kiện của tỉnh, góp phần mang lại những kết quả tốt trong thực hiện NQTW 4 trong tỉnh. Theo đó, tỉnh đã gắn kết thực hiện Chỉ thị 03 với NQTW 4 từ khâu xây dựng chuẩn mực đạo đức, nêu gương làm theo, liên hệ với kiểm điểm tự phê bình và phê bình; trọng tâm là sửa chữa, khắc phục những khuyết điểm, yếu kém, giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc trong nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và cấp uỷ các cấp đã làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và tự kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với phê bình tự phê bình.

Điểm hình như, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã xây dựng quy chuẩn đạo đức gắn với thực hiện NQTW 4 về xây dựng Đảng và cuộc vận động “phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”. Trung tá Trịnh Hữu Tăng, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chia sẻ: Do quán triệt thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03 với NQTW 4 nên chất lượng tổng hợp của đơn vị được nâng lên. Cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành tốt kỷ luật, pháp luật; nêu cao tinh thần tự lực tự cường, khắc phục khó khăn, gắn bó với biên giới, kiên cường bám trụ nơi tuyến đầu Tổ quốc, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Hơn thế, việc giải quyết những vấn đề tư tưởng, đạo đức gây bức xúc trong cán bộ và nhân dân được Ban Thường vụ cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện gắn với việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo NQTW 4.

Năm 2014, cấp ủy các cấp tập trung chỉ đạo triển khai 164 cuộc thanh tra, kiểm tra ở các lĩnh vực tài chính, đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng đất đai, chấp hành pháp luật về thuế, giáo dục, y tế… kết thúc 129 cuộc, phát hiện sai phạm về kinh tế 10,16 tỷ đồng, sai phạm về quản lý, sử dụng đất 4.248,6  m2; cấp có thẩm quyền đã có kết luận, quyết định thu hồi 5,07 tỷ đồng. Cơ quan hành chính các cấp tiếp 1.564 lượt công dân (giảm 15,5% so với cùng kỳ). Đã thành lập Ban tiếp công dân cấp tỉnh, cấp huyện. UBND tỉnh ban hành quy định tiếp công dân của các cơ quan trực thuộc sở, ban, ngành và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện theo Luật Tiếp công dân năm 2013. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân có nhiều đổi mới, chất lượng giải quyết đơn thư được cải thiện; tập trung xử lý các vụ việc phức tạp, kéo dài, giảm tối đa khiếu nại vượt cấp. Năm qua đã giải quyết được 163/180 đơn (thuộc thẩm quyền), đạt 90,5%. Các văn bản, quyết định giải quyết đều đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, nội dung, thời hạn quy định; góp phần làm giảm bức xúc trong nhân dân. Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được quan tâm thực hiện. Năm qua, tỉnh đã triển khai 22 cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, đã kết thúc 18 cuộc. Qua thanh tra đã kịp thời chấn chỉnh các đơn vị trong việc thực hiện quy định về phòng, chống tham nhũng.

Theo đánh giá chung của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 kết hợp chặt chẽ với thực hiện NQTW 4 và các phong trào, đã mang lại những kết quả thiết thực. Ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức theo tấm gương đạo đức của Bác trong cán bộ, đảng viên, trong cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp có chuyển biến tốt. Tinh thần trách nhiệm đối với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, ý thức thực hành tiết kiệm, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí đươc nâng lên.  Những kết quả  trên đã góp phần thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội và công tác xây dựng đảng của tỉnh.

TRUNG XUÂN