Thứ bảy,  08/05/2021

Dưới ánh sáng của tư tưởng Hồ Chí Minh: Báo chí Lạng Sơn không ngừng đổi mới và phát triển

LSO-Đã 85 năm trôi qua kể từ ngày số báo cách mạng đầu tiên của Việt Nam ra đời (21/6/1925 – 21/6/2010) với vai trò đậm nét của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập, nhà cách mạng thiên tài. Là người thầy của báo chí cách mạng Việt Nam, Bác Hồ đã cống hiến cả đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và sự nghiệp phát triển báo chí cách mạng. Chính vì vậy, để thiết thực góp phần bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, học tập, nghiên cứu và quán triệt tư tưởng của Người để phát triển báo chí trong giai đoạn mới của đất nước là hết sức cần thiết. Với tầm tư duy của một nhà cách mạng thiên tài, Người luôn coi báo chí là một bộ phận có nhiệm vụ trọng yếu của sự nghiệp cách mạng. Vì vậy, nhà báo cũng phải là một chiến sỹ cách mạng. Báo chí có nhiệm vụ tuyên truyền, cổ động, tổ chức và lãnh đạo cách mạng. Để luôn luôn xứng đáng là tiếng nói của Đảng và Nhà nước như tôn chỉ, mục...

LSO-Đã 85 năm trôi qua kể từ ngày số báo cách mạng đầu tiên của Việt Nam ra đời (21/6/1925 – 21/6/2010) với vai trò đậm nét của Chủ tịch Hồ Chí Minh – người sáng lập, nhà cách mạng thiên tài. Là người thầy của báo chí cách mạng Việt Nam, Bác Hồ đã cống hiến cả đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và sự nghiệp phát triển báo chí cách mạng. Chính vì vậy, để thiết thực góp phần bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, học tập, nghiên cứu và quán triệt tư tưởng của Người để phát triển báo chí trong giai đoạn mới của đất nước là hết sức cần thiết.
Với tầm tư duy của một nhà cách mạng thiên tài, Người luôn coi báo chí là một bộ phận có nhiệm vụ trọng yếu của sự nghiệp cách mạng. Vì vậy, nhà báo cũng phải là một chiến sỹ cách mạng. Báo chí có nhiệm vụ tuyên truyền, cổ động, tổ chức và lãnh đạo cách mạng. Để luôn luôn xứng đáng là tiếng nói của Đảng và Nhà nước như tôn chỉ, mục đích đề ra, báo chí phải là lực lượng tiên phong trong việc tuyên truyền, giáo dục về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, phản ánh đầy đủ và trung thực công cuộc đổi mới và phát triển đất nước. Để là diễn đàn của nhân dân, báo chí phải thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, tạo mọi cơ hội để nhân dân tham gia vào các hoạt động của báo chí, báo chí cùng đồng hành với nhân dân trong đổi mới và phát triển. Bên cạnh đó, báo chí phải luôn giữ vững định hướng chính trị, tư tưởng, trở thành công cụ đấu tranh tư tưởng sắc bén. Bác Hồ đã từng dạy: “ Phải có lập trường chính trị vững chắc. Chính trị phải làm chủ. Đường lối chính trị đúng thì các việc khác mới đúng được. Cho nên, các báo chí của ta đều phải có đường lối chính trị đúng” ( Hồ Chí Minh: toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, t9, tr 414 ). Đương nhiên, vai trò vô cùng quan trọng này của báo chí luôn được đảm bảo bằng sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Đảng lãnh đạo báo chí là vấn đề có tính nguyên tắc. Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng chính là để báo chí giữ vững được tôn chỉ, mục đích và định hướng phát triển của mình. Đảng lãnh đạo báo chí bằng các chủ trương, nghị quyết, bằng định hướng cho báo chí trong từng thời kỳ cụ thể, bằng các hướng dẫn kịp thời của các cấp uỷ đảng.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sau 85 năm phát triển, báo chí Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh và có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội và công cuộc đổi mới phát triển. Hiện nay, Việt Nam có 706 cơ quan báo chí, trong đó có 178 báo in, 528 tạp chí, một hãng thông tấn quốc gia, 2 đài phát thanh truyền hình quốc gia, một đài truyền hình của ngành, 63 đài phát thanh truyền hình tỉnh, thành phố và hàng nghìn trang thông tin điện tử của các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp. Hội Nhà báo hiện có hơn 17.000 hội viên. Báo chí đang phát triển theo xu hướng hiện đại, đa dạng, liên ngành với triển vọng hình thành những tập đoàn báo chí lớn.
Cùng với sự lớn mạnh của làng báo trong cả nước, được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của Tỉnh ủy và các cấp, ngành chức năng, báo chí Lạng Sơn ngày càng có bước phát triển đáng ghi nhận. Bên cạnh trang tin điện tử với khả năng cập nhật, truyền tải thông tin nhanh nhạy, kịp thời, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của độc giả, Báo Lạng Sơn nay đã xuất bản 5 kỳ/ tuần với số lượng đạt 4500 tờ/ kỳ. Tất cả các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, trường học, các điểm văn hoá xã và 225/226 xã, phường, thị trấn trong tỉnh đều có Báo Lạng Sơn trong ngày. Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh cũng có sự nâng cao đáng kể cả về thời lượng, sự đa dạng cũng như chất lượng các chương trình. Với sự tăng cường số lượng và chất lượng hoạt động của các đài, trạm thu, phát sóng trong tỉnh đã bảm bảo 100% hộ gia đình nghe được Đài TNVN và Đài phát thanh tỉnh, đối với truyền hình là 82%…
Mặc dù có những nỗ lực và đạt được kết quả đáng ghi nhận, song, các cơ quan báo chí Lạng Sơn hiện tại cũng gặp không ít khó khăn. Đó là yêu cầu thích ứng ngày càng cao của nền báo chí hiện đại và hội nhập đòi hỏi phải khẩn trương đào tạo, bồi dưỡng để có một đội ngũ nhà báo đáp ứng với tình hình mới. Quá trình này lại cần nhiều yêu cầu khắt khe để đảm bảo đào tạo được những nhà báo toàn diện về chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng, kỹ năng tác nghiệp, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, khả năng ngoại ngữ… Tuy vậy, dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh cùng sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy cùng các cấp, ngành chức năng, tin tưởng rằng, báo chí Lạng Sơn sẽ không ngừng phát triển vững mạnh, hội nhập ngang tầm và tràn đầy sức sống với nền báo chí cách mạng của đất nước.

Hoàng Thái