Thứ ba,  20/04/2021

Các địa phương tổng kết thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Các tỉnh Quảng Nam, Sóc Trăng, An Giang, Yên Bái vừa tổ chức Hội nghị tổng kết bốn năm thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tôn vinh các tập thể, cá nhân xuất sắc và đề ra giải pháp tiếp tục đưa CVĐ vào chiều sâu để ngày càng có nhiều tập thể, cá nhân làm theo lời Bác.Qua bốn năm thực hiện CVĐ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, toàn tỉnh Quảng Nam có 41 tập thể và 74 cá nhân có thành tích xuất sắc.Hiện nay toàn tỉnh An Giang đã thu hoạch 50.249 HA lúa thu đông đạt gần 50% diện tích, năng suất bình quân đạt gần 5,6 Tấn/HA. Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nam nỗ lực hơn nữa, nhằm nâng cao hiệu quả CVĐ, các cấp ủy Đảng đưa nội dung CVĐ gắn với quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của các cấp ủy Đảng; tạo không khí sôi nổi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; đưa...

Các tỉnh Quảng Nam, Sóc Trăng, An Giang, Yên Bái vừa tổ chức Hội nghị tổng kết bốn năm thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tôn vinh các tập thể, cá nhân xuất sắc và đề ra giải pháp tiếp tục đưa CVĐ vào chiều sâu để ngày càng có nhiều tập thể, cá nhân làm theo lời Bác.

Qua bốn năm thực hiện CVĐ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, toàn tỉnh Quảng Nam có 41 tập thể và 74 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Hiện nay toàn tỉnh An Giang đã thu hoạch 50.249 HA lúa thu đông đạt gần 50% diện tích, năng suất bình quân đạt gần 5,6 Tấn/HA.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nam nỗ lực hơn nữa, nhằm nâng cao hiệu quả CVĐ, các cấp ủy Đảng đưa nội dung CVĐ gắn với quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của các cấp ủy Đảng; tạo không khí sôi nổi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; đưa CVĐ đi vào chiều sâu. Chú trọng phát hiện, biểu dương những điển hình tiên tiến, đồng thời phê phán những mặt tiêu cực, suy thoái đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. Các cấp ủy Đảng thường xuyên chỉ đạo tổ chức Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và quần chúng. Kịp thời phản bác những luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch, phản động; tiếp tục quảng bá những tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh; đưa nội dung CVĐ vào sinh hoạt định kỳ chi bộ đảng, là nội dung và tiêu chí thi đua quan trọng của các địa phương, các ngành, đoàn thể và mỗi cơ quan, đơn vị.
Tổng kết bốn năm thực hiện CVĐ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban chỉ đạo CVĐ của tỉnh Sóc Trăng đánh giá: Công tác triển khai đã tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân thông qua các phương tiện thông tin truyền thông, việc giám sát, kiểm tra thực hiện cũng được các cấp chỉ đạo CVĐ quan tâm. Kết quả của CVĐ đã tạo sự chuyển biến, nhận thức lớn trong xã hội về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu. Toàn Đảng bộ tỉnh đã biểu dương, khen thưởng 4.034 gương điển hình, gồm 1.154 tập thể và 2.880 cá nhân. UBND tỉnh đã tặng 243 bằng khen cho các điển hình tiên tiến, trong đó có 94 tập thể và 149 cá nhân. Ban chỉ đạo CVĐ tỉnh cũng đã đề nghị Ban chỉ đạo T.Ư khen năm tập thể và 20 cá nhân, giới thiệu hai tập thể và ba cá nhân dự Hội nghị điển hình tiên tiến khu vực Tây Nam Bộ.
Tổng kết bốn năm thực hiện CVĐ tỉnh An Giang, có gần 90% cơ quan, đơn vị và nhân dân thực hiện CVĐ, qua đó, có 90% cơ sở Đảng học tập làm theo đạt trong sạch, vững mạnh. Nhiều địa phương, cơ quan, ban, ngành trong tỉnh đã có nhiều sáng tạo vận dụng triển khai tốt CVĐ, mang lại hiệu quả thiết thực, hầu hết đã chú trọng tổ chức các lớp học tập đi kèm với các hoạt động của ngành mình, đơn vị mình, địa phương mình, từ đó xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu.
Tại Yên Bái xác định nhiệm vụ cho thời gian tới là: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các nội dung CVĐ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp tục tuyên truyền ý nghĩa, nội dung CVĐ, đồng thời vận dụng những kinh nghiệm, bài học về công tác chỉ đạo bốn năm qua để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Yên Bái tiếp tục đưa hoạt động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành công việc thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Nhất là phải gắn nội dung CVĐ với nhiệm vụ chính trị và các phong trào, các hoạt động chuyên môn của các cấp, các ngành, đơn vị. Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến trong Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Gắn triển khai thực hiện CVĐ với các phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Theo Nhandan