Thứ sáu,  16/04/2021

Những bước chuyển từ cuộc vận động lớn

LSO- Qua gần 4 năm triển khai và thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, toàn Đảng bộ và nhân dân huyện Bắc Sơn ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cuộc vận động đã được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng thực hiện và bước đầu đã tạo được những chuyển biến rõ nét cả từ trong nhận thức đến hành động “làm theo”.Cuộc vận động đã thực sự lan tỏa trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Chính sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động đã góp phần đổi mới phương pháp và phong cách làm việc đạt hiệu quả cao hơn, nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; sâu sát công việc, sát cơ sở, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân… góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương. Đồng chí...

LSO- Qua gần 4 năm triển khai và thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, toàn Đảng bộ và nhân dân huyện Bắc Sơn ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cuộc vận động đã được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng thực hiện và bước đầu đã tạo được những chuyển biến rõ nét cả từ trong nhận thức đến hành động “làm theo”.
Cuộc vận động đã thực sự lan tỏa trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Chính sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động đã góp phần đổi mới phương pháp và phong cách làm việc đạt hiệu quả cao hơn, nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; sâu sát công việc, sát cơ sở, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân… góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương.

Đồng chí Dương Công Diệu, Bí thư Huyện ủy huyện Bắc Sơn cho biết: Từ khi triển khai nội dung cuộc vận động, Đảng bộ huyện Bắc Sơn đã tiến hành quán triệt đến tất cả cán bộ, đảng viên trong toàn huyện và tuyên truyền sâu rộng trong toàn dân với nhiều hình thức như thi kể chuyện về tấm gương đạo đức của Bác, thi viết… đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tập thể, cá nhân. Qua đó, xuất hiện những tấm gương tiêu biểu trong nhiều lĩnh vực đời sống, họ luôn cống hiến hết mình góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp. Điểm nổi bật của cuộc vận động là nội dung rõ ràng, mỗi năm gắn với chuyên đề cụ thể: thực hành tiết kiệm; sữa đổi lối làm việc; nâng cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, nên việc triển khai học tập khá thuận lợi. Qua 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chuyển biến rõ nét nhất trong cán bộ, đảng viên của Đảng bộ huyện là tinh thần trách nhiệm trong xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh; kịp thời uốn nắn những tư tưởng lệnh lạc; xây dựng nội bộ trên tinh thần thực hiện nghiêm phê bình và tự phê bình. Nhờ làm tốt cuộc vận động mà đại hội từ cấp cơ sở đến đại hội Đảng bộ huyện đều thành công tốt đẹp, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, cấp ủy được bầu đảm bảo đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, tỷ lệ theo quy định… và được Tỉnh ủy đánh giá cao.
Giới thiệu truyền thống văn hóa, lịch sử tại Bảo tàng Bắc Sơn

Thông qua thực hiện cuộc vận động đã có hàng trăm gương điển hình, trong đó có 25 tập thể và 43 cá nhân được biểu dương. Những tấm gương tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội đã làm cho phong trào “học tập” và “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác ở Bắc Sơn ngày càng sinh động hơn, gần gũi hơn với cuộc sống đời thường của mỗi người. Đặc biệt, những tập thể và cá nhân tiêu biểu đã tác động tích cực đến việc phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Kinh tế của Bắc Sơn trong thời gian qua tiếp tục phát triển khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm là 10,4%, thu ngân sách năm sau luôn cao hơn năm trước; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu nhập bình quân đầu người đạt 12 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm từ 29,6% năm 2006 xuống còn 15,3% năm 2009. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt, văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ… Qua đó có thể khẳng định, việc thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã và sẽ góp phần đưa Bắc Sơn từ một huyện nông nghiệp, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, trở thành một huyện có tốc độ phát triển kinh tế – xã hội khá, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện cả về vật chất lẫn tinh thần, ANQP, TTATXH được giữ vững và ổn định…
Đánh giá về cuộc vận động, đồng chí Nguyễn Thế Tuy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Phó Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh khẳng định: Cuộc vận động là một đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong toàn Đảng, toàn dân, nó là tiêu chí là động lực để mỗi người tự phấn đấu rèn luyện bản thân mình, sống tốt, sống có ích trở thành người cán bộ gương mẫu, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc phục vụ nhân dân. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể cần nhận thức một cách sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của cuộc vận động, và phải coi đây là Cuộc vận động lớn nhằm xây dựng Đảng, xây dựng một xã hội ngày càng văn minh hơn.Trí Dũng