Thứ bảy,  08/05/2021

Chuyển biến sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 ở huyện Bắc Sơn

LSO-Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở Đảng bộ huyện Bắc Sơn, đã nâng cao nhận thức chính trị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.
Nhân dân xã Quỳnh Sơn, huyện Bắc Sơn bảo quản ngô sau thu hoạch – Ảnh: THANH SƠN

Trong 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc, các đoàn thể chính trị – xã hội, các ngành trong khối tư tưởng văn hóa, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội trên địa bàn huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 03 với các chuyên đề hằng năm đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Việc tuyên truyền được tổ chức dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: thông qua các buổi sinh hoạt, hội nghị, sinh hoạt chuyên đề, các buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ, tọa đàm… nêu gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác gắn với phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “xây dựng nông thôn mới”.

Kết quả, trong 4 năm thực hiện, toàn huyện đã tổ chức được 767 buổi quán triệt Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị  về: “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, có trên 95% đảng viên và trên 65.000 lượt người tham gia học tập. Xây dựng được 314 chương trình tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh của huyện, 56 chương trình truyền hình với 1.326 tin, bài;  cộng tác trên các phương tiện thông tin đại chúng 590 tin, bài; in 386 đĩa CD, treo 491 câu khẩu hiệu, tuyên truyền cổ động được 167 lượt.

Qua đó, nhiều tập thể, cá nhân đã có cách làm hay, điển hình tiên tiến có sức lan tỏa mạnh mẽ trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh  như: Hội Nông dân với phong trào xây dựng nông thôn mới, đã có 13 hộ gia đình hiến 12.540 m2 đất xây dựng trường học, nhà văn hóa, làm đường giao thông nông thôn. Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Bắc Sơn đã thành lập được 67 tổ tiết kiệm làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại 18 cơ sở hội, số tiền tiết kiệm được trên 487  triệu đồng với gần 3.000 hội viên phụ nữ tham gia. Huyện đoàn với phong trào xung kích phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc, chung sức xây dựng nông thôn mới. Công an huyện thực hiện tốt cuộc vận động Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ. Ngành giáo dục và đào tạo đẩy mạnh cuộc vận động “hai không” với 4 nội dung và “mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và tự sáng tạo” gắn với phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Trung tâm y tế huyện thực hiện tốt lời dạy của Bác “Lương y phải như từ mẫu”. Đảng ủy xã Vũ Sơn có 100% đảng viên ở 12 chi bộ đăng ký làm theo gương Bác. Nhiều cá nhân điển hình làm theo gương Bác như: ông Hoàng Đình Gia, thôn Minh Đán I, xã Hưng Vũ hiến 2.000 m2 đất xây dựng trường học; ông Triệu Phúc Lưu, Bí thư Chi bộ thôn Bình An II, xã Tân Thành nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhân dân trong lao động sản xuất, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở…  

Có thể khẳng định, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Đảng bộ huyện Bắc Sơn đã dần trở thành công việc thường xuyên trong các cơ quan, đơn vị. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân từng bước được nâng lên. Tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu, tự giác, trách nhiệm với công việc, tinh thần đóng góp ý kiến tự phê bình và phê bình, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực. 

Năm 2015 và những năm tiếp theo, Đảng bộ huyện  Bắc Sơn tiếp tục triển khai và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI của Đảng về “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, kiểm tra, giám sát để nâng cao tinh thần tự giác rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, lối sống của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, gắn với thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh tại địa phương.

LINH ĐA