Chủ nhật,  11/04/2021

Lộc Bình thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05

– Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ huyện Lộc Bình đã đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các mặt, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, củng cố và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương.

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Huyện ủy Lộc Bình đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình thực hiện sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; chỉ đạo kịp thời bổ sung cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 05 vào Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; đồng thời chỉ đạo rà soát, bổ sung Chỉ thị 05 vào quy định, quy chế và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc của Huyện ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc; các quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu. Các chi, đảng bộ trực thuộc, MTTQ và các đoàn thể huyện quán triệt, học tập các chuyên đề đến cán bộ, đảng viên, Nhân dân được 168 hội nghị, trong đó cấp huyện 18 cuộc, cấp cơ sở 150 cuộc với 21.380  lượt người tham gia học tập. Đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ định kỳ được 1.089 cuộc với 361.722 lượt người nghe.

Đoàn viên thanh niên tham gia làm đường bê tông nông thôn tại xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình.  Ảnh: HOÀNG CƯỜNG

Để nắm được tâm tư, nguyện vọng cũng như những vấn đề có thể phát sinh, nổi cộm trên địa bàn huyện, Huyện ủy Lộc Bình đã chỉ đạo các chi, đảng bộ, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện phải quan tâm, chú trọng việc thực hiện Chỉ thị số 05 trong việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà dư luận xã hội và Nhân dân quan tâm như: việc giải phóng mặt bằng các dự án lớn trên địa bàn; công tác tiếp công dân của cấp ủy, chính quyền các cấp và việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã; việc xây dựng xã điểm đạt chuẩn nông thôn mới…

Bên cạnh đó, huyện đã chỉ đạo tổ chức đồng bộ các hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã với Nhân dân, trong đó, cấp huyện tổ chức được 5 cuộc; cấp xã, thị trấn tổ chức được 108 cuộc; qua đó đã góp phần giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh tại cơ sở. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được các cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện, được đông đảo các tầng lớp Nhân dân đồng tình hưởng ứng và tích cực tham gia. Ông Lưu Xuân Cường, Đảng viên Chi bộ thôn Bản Đoóc, xã Minh Hiệp, huyện Lộc Bình cho biết: Gia đình luôn chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các quy ước, hương ước của thôn, tuyên truyền, vận động Nhân dân cùng tham gia làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế ở địa phương

Cùng với đó, huyện đã quan tâm bồi dưỡng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội… nhiều gia đình gương mẫu hiến đất làm đường giao thông liên thôn, xây dựng nhà văn hóa thôn; thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, đã xuất hiện các mô hình tiêu biểu trong thực hiện học tập và làm theo Bác như: Đảng bộ xã Đồng Bục vận động Nhân dân làm được 1.400 m đường giao thông các loại và 1 cầu ngầm vượt suối phục vụ đi lại thuận lợi; xã có nhiều công trình dự án được Nhân dân trên địa bàn ủng hộ ngày công và vật chất; Chi bộ thôn Bản Giểng, xã Tú Mịch đã huy động được 350 ngày công lao động và trên 20 triệu đồng làm đường bê tông và xây dựng trường mầm non, vận động được 8 gia đình trong xã hiến đất xây dựng nông thôn mới; chi bộ thôn Pò Sáy, xã Sàn Viên có nhiều thành tích trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và giao thông thủy lợi… Ông Vy Văn Ngàng, Bí thư Chi bộ, trưởng thôn Pò Sáy, xã Sàn Viên,  cho biết: Để thực hiện Chỉ thị 05 có hiệu quả, chi bộ đã tuyên truyền, vận động Nhân dân tập trung sản xuất nông – lâm nghiệp; ứng dụng khoa học kỹ thuật đưa các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, giá trị kinh tế cao vào sản xuất; tuyên truyền Nhân dân tham gia hiến đất làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới…

Qua việc học tập và làm theo Bác, đã góp phần nâng cao nhận thức cũng như trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên, khắc phục được tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên hiện nay. Quá trình thực hiện đã xuất hiện những điển hình tiêu biểu xuất sắc ở các lĩnh vực kinh tế – xã hội được các cấp biểu dương, khen thưởng. Trong đó có  37 tập thể, 63 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen;…

Đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Bí thư Huyện ủy Lộc Bình nhấn mạnh: Trong thời gian tới, huyện tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt; chú trọng phát hiện, nhân rộng và biểu dương kịp thời các gương điển hình tiên tiến. Đây cũng là tiền đề quan trọng để Đảng bộ huyện Lộc Bình hoàn thành tốt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

LÂM ANH