Thứ bảy,  08/05/2021

Thực hiện Chỉ thị 05 ở Hòa Thắng: Dân vận khéo, đồng thuận cao

– Những năm qua, Đảng bộ xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng đã tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Nhờ đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, diện mạo của vùng nông thôn ngày càng có nhiều khởi sắc, góp phần tạo tiền đề để xã vươn lên.

Bà Đinh Thị Hoa, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thắng cho biết: Đảng ủy xã xác định mỗi cán bộ phải gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận. Các thành viên tổ dân vận của xã luôn phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Một trong những kết quả nổi bật trong công tác dân vận trên địa bàn xã là huy động sức dân để xây dựng cơ sở hạ tầng.

Đường giao thông nông thôn tại xã Hòa Thắng được xây dựng dựa trên sự đóng góp của Nhân dân

Đá Đỏ là một trong những thôn làm tốt công tác huy động sức dân để làm đường giao thông nông thôn. Ông Vũ Đình Chiến, Bí thư Chi bộ thôn Đá Đỏ cho biết: Thôn có hơn 650 khẩu nhưng chỉ có 8 đảng viên. Ban chi ủy Chi bộ quán triệt mỗi đảng viên thường xuyên nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người dân. Trong làm đường giao thông nông thôn, chúng tôi nhận thấy khi người dân được phát huy quyền làm chủ, được bàn thảo… thì sự đồng thuận là rất lớn. Theo đó, từ năm 2016 đến nay, Nhân dân đóng góp được hơn 300 triệu đồng làm được hơn 6 km đường giao thông nông thôn, nâng tỷ lệ bê tông hóa tại thôn đạt 95%.

Hay như thôn Voi Xô – là một trong những thôn điển hình trong công tác dân vận. Từ năm 2016 đến nay, thôn huy động Nhân dân đóng góp ngày công, tiền để xây dựng nhà văn hóa. Anh Hoàng Văn Nam, đảng viên thôn Voi Xô cho biết: Trong những năm qua, ngoài nguồn lực Nhà nước hỗ trợ, người dân trong thôn đã đóng góp hơn 200 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa thôn. Sau khi nghe chủ trương của cấp trên, tôi và Nhân dân rất đồng tình, ủng hộ, cùng chung tay thực hiện vì mục tiêu chung

Bên cạnh đó, một số thôn như: Bảo Đài, Xóm Chùa… làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân xây dựng các công trình công cộng trên địa bàn. Trong 5 năm qua, toàn xã đã huy động Nhân dân tự nguyện đóng góp cùng với nguồn lực Nhà nước làm mới được trên 27 km đường bê tông nông thôn, 11 ngầm tràn qua suối, 3 trạm bơm, xây mới 7 nhà sinh hoạt cộng đồng… Tổng giá trị các công trình ước tính gần 30 tỷ đồng. Trong đó, Nhân dân đóng góp hơn 6,4 tỷ đồng và trên 3.000 ngày công lao động. Đồng thời, có 47 gia đình tham gia hiến đất để làm các công trình phúc lợi công cộng với tổng diện tích hơn 4.600 m2…

Nhờ những nỗ lực đó, bộ mặt xã vùng 2 có nhiều thay đổi,  đường giao thông nông thôn ngày càng được bê tông hoá, tạo thuận lợi cho bà con tham gia sản xuất, phát triển kinh tế – xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm. Năm 2020, Đảng bộ xã Hòa Thắng vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05; Đảng bộ xã được cấp trên đánh giá là tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm 2017 đến năm 2020.

Trong thời gian tới, Đảng ủy xã Hòa Thắng xác định, tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận, coi đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, từ đó, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế – xã hội.

THANH MAI