Thứ năm,  20/01/2022
Tuổi trẻ Đình Lập học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tuổi trẻ Đình Lập học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
LSO-Hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong những năm qua, Huyện đoàn Đình Lập đã tích cực triển khai cuộc vận động. Qua đó đã tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đoàn viên thanh niên.Trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, Đảng và Bác Hồ đã khẳng định vai trò, vị trí của thanh niên, coi thanh niên là một bộ phận không thể thiếu, là lực lượng xung kích trong mọi hoạt động. Ngày nay, trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, lực lượng thanh niên càng khẳng định vai trò của mình trên mọi mặt đời sống, kinh tế, chính trị xã hội…. Hoà chung với không khí thi đua của tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Đình Lập đang ra sức học tập, rèn luyện, từng bước góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của huyện. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo những chuyển biến tích cực trên nhiều mặt. Để triển khai sâu rộng cuộc vận động đến......
Tác phẩm sửa đổi lối làm việc - Cẩm nang về công tác xây dựng Đảng trong tư tưởng Hồ Chí Minh
Tác phẩm sửa đổi lối làm việc - Cẩm nang về công tác xây dựng Đảng trong tư tưởng Hồ Chí Minh
LSO-Nhằm tăng cường công tác giáo dục cán bộ, đảng viên, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, ngày 1-3-1947 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư gửi đảng viên ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Hai địa phương đó đang có nhiều vấn đề bức xúc trong công tác xây dựng Đảng. Qua mấy tháng theo dõi việc thực hiện những nội dung của bức thư đó, Hồ Chí Minh thấy sự chuyển biến trong đảng viên chưa nhiều. Cán bộ, đảng viên nhiều nơi hoặc chỉ nghiên cứu qua loa, hoặc nhận thấy khuyết điểm rồi nhưng không cố gắng sửa chữa. Để có tài liệu cho cán bộ, đảng viên học tập, rèn luyện, tu dưỡng trên các mặt tư tưởng, đạo đức và phương pháp làm việc, Chủ tịch Hồ Chí Minh với bút danh X.Y.Z đã viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” vào tháng 10 năm 1947 và được Nhà xuất bản Sự thật, xuất bản và phát hành đầu năm 1948. Cuốn sách gồm 6 phần, nêu những căn bệnh cần phê bình và sửa chữa trong Đảng; về những kinh nghiệm......
Biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
LSO-Thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/BCĐTW, ngày 24/04/2009 của Ban Chỉ đạo Trung ương về triển khai một số công việc trọng tâm về thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong năm 2009, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn đã có Hướng dẫn số 82-HD/BTGTU, ngày 02/7/2009 hướng dẫn triển khai một số nội dung trọng tâm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” từ nay đến hết năm 2009, đặc biệt là việc tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ngay saukhi có hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cuộc vận động của các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc đã ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan, đơn vị, mặt trận và các đoàn thể làm tốt việc bình chọn, suy tôn các tập thể, cá nhân......
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đồng bào các dân tộc thiểu số
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đồng bào các dân tộc thiểu số
LSO-Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đặt nền móng, củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tình đoàn kết giữa các dân tộc thiểu số và đoàn kết của từng dân tộc thiểu số. Đồng thời Người là hiện thân, là tấm gương tiêu biểu nhất của khối đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết và giúp đỡ đồng bào các dân tộc ít người trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, nhất là từ khi về nước trực tiếp chỉ đạo phong trào cách mạng Việt Nam năm 1941 cho tới khi từ biệt thế giới này, Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều năm tháng công tác, sống và sinh hoạt cùng các đồng bào dân tộc thiểu số. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng bào Kinh và đồng bào các dân tộc thiểu số “đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau... giang sơn và chính phủ là giang sơn và chính phủ chung......
Mỗi câu chuyện về Bác là một hoạt động "làm theo"
Mỗi câu chuyện về Bác là một hoạt động "làm theo"
LSO-Từ khi phát động Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trường THPT Lương Văn Tri đã xây dựng kế hoạch thực hiện đối với toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên (CB-GV-NV) và HS học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Người trong tất cả các hoạt động. Nhà trường đã tiến hành nhiều hoạt động có ý nghĩa để hưởng ứng Cuộc vận động này. Đoàn Thanh niên trường đã tổ chức cuộc thi tìm hiểu về thân thế và sự nghiệp của Bác Hồ. Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo đoàn viên, thanh niên toàn trường. Việc chấm và trao giải cuộc thi cũng đã được thực hiện một cách nghiêm túc. Bên cạnh đó, thông qua cuộc thi viết về người thật việc thật, người tốt, việc tốt nhằm nâng cao tính tập thể, lòng thương người, tình cảm bạn bè, thầy trò…đã phát hiện được nhiều tập thể, cá nhân điển hình có những hành động đẹp, lối sống tích cực. Để bắt đầu một tuần học tập mới hiệu quả, nhà trường đã có “ý......
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Sức lan tỏa ở Đảng bộ Lộc Bình
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Sức lan tỏa ở Đảng bộ Lộc Bình
LSO-Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ ở Đảng bộ huyện Lộc Bình. Sự lan tỏa ấy đã làm nên những chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của các cấp, các ngành, mỗi cán, bộ đảng viên và nhân dân, tạo nên sức mạnh to lớn đưa Lộc Bình ngày càng phát triển.Những biểu hiện ấy thể hiện rõ nét ở sự chuyển biến về hiệu quả công việc và ý thức xã hội, hình thành nên những thói quen đẹp, từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong xã hội.Từ khi cuộc vận động được triển khai, Đảng bộ Lộc Bình đã tiến hành tuần tự các bước theo đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên. Trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện, huyện đã thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động, kèm theo đó là quy chế hoạt động cụ thể, sau đó ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện xuống cấp dưới, định kỳ có báo cáo.......