Chủ nhật,  26/06/2022
Thư mời Ký hợp đồng ủy quyền thu, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Thư mời Ký hợp đồng ủy quyền thu, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Thực hiện Quyết định số 1155/QĐ-BHXH ngày 12/5/2022 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Quy chế quản lý hoạt động của Tổ chức dịch vụ thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT); Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn có nhu cầu ký Hợp đồng ủy quyền thu BHXH, BHYT trên địa...
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022
Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019; Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 08/12/2020 của Chính phủ Quy định...