Thứ sáu,  02/12/2022

Thông báo Trưng bày chuyên đề: “Giới thiệu, trình diễn Di sản văn hóa các dân tộc Nùng -Tày -Dao” tại Bảo tàng tỉnh

Lạng Sơn – mảnh đất biên cương của Tổ quốc là nơi hội tụ và sinh tồn của 7 dân tộc chính: Nùng, Tày, Kinh, Dao, Hoa, Sán Chay, Mông và một số dân tộc ít người khác. Trong số các dân tộc cùng sinh sống thì tộc người Nùng, Tày, Dao là những tộc người xuất hiện khá sớm và có ảnh hưởng đến các dân tộc khác cùng cư trú ở vùng Đông – Bắc nói chung và tỉnh Lạng Sơn nói riêng. Với vị trí địa lý, cùng với quá trình phát triển của lịch sử, đã tạo dựng nên trên mảnh đất này một nguồn di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc, phong phú và đa dạng mang đậm bản sắc dân tộc.

Mỗi dân tộc đều có những trang phục, trang sức, phong tục, tập quán, tín ngưỡng riêng. Ngoài những ngày lao động sản xuất vất vả, các dân tộc Nùng, Tày, Dao còn có những phút giây thư giãn thông qua những làn điệu hát Then, Sli, Lượn, Cỏ lảu, Páo dung, múa Sư tử… trong lễ hội và một số nghi lễ tiêu biểu trong cuộc sống hằng ngày. Trải qua quá trình xây dựng, hình thành và phát triển cộng đồng các dân tộc Nùng, Tày, Dao tỉnh Lạng Sơn vẫn gìn giữ, bảo lưu, trao truyền được những nét đặc trưng văn hoá mang đậm bản sắc dân tộc.

Nhân dịp Kỷ niệm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tỉnh Lạng Sơn trưng bày chuyên đề: “Giới thiệu, trình diễn Di sản văn hóa các dân tộc Nùng – Tày – Dao”.

Thông qua hoạt động trưng bày nhằm tuyên truyền, giới thiệu quảng bá những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Nùng – Tày – Dao tỉnh Lạng Sơn. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Địa điểm: Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn, số 6 đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

Khai mạc: 8 giờ 30 phút ngày 22/11/2022

Thời gian mở cửa: Các ngày trong tuần, từ ngày 22/11-15/12/2022

Vậy Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn trân trọng thông báo và kính mời quý khách đến tham quan triển lãm.