Thứ tư,  07/06/2023

Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 15 (năm 2023) ; Cuộc thi Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2023 và Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn lần thứ 7 – năm 2023