Thứ tư,  07/06/2023

Thư kêu gọi: Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về ủng hộ Chương trình xây dựng Nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về ủng hộ Chương trình xây dựng Nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên, kêu gọi các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, tập thể, cá nhân ở trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài; cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân cả nước chung tay, góp sức, “người có của góp của, người có công góp công; có nhiều góp nhiều, có ít góp ít” hỗ trợ đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên và Tây Bắc vươn lên thoát nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, yên tâm gắn bó “máu – thịt” với vùng đất biên cương của Tổ quốc.

Với ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc của chương trình xây dựng Nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh kêu gọi các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tích cực hưởng ứng, tham gia ủng hộ trên tinh thần đoàn kết, tự nguyện với khả năng cao nhất, cùng chung tay góp sức thực hiện tốt phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động và chương trình “Triệu tấm lòng yêu thương – Nghìn mái nhà hạnh phúc”, thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024), một chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, thể hiện sức mạnh đại đoàn kết, ý chí sắt đá của một dân tộc anh hùng, vẫn mãi là niềm tự hào của nhân dân các dân tộc Việt Nam.

Mọi sự quyên góp ủng hộ xin chuyển về Tài khoản của Ban vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh Lạng Sơn:

-Số tài khoản: 3761.0.3015809.91046, tại Kho bạc Nhà nước tỉnh,.

-Số tài khoản: 100 000 705 926 8631, tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lạng Sơn.

-Hoặc nộp trực tiếp: Tại Văn phòng Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn (đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn).

Điện thoại liên hệ: 02053812209 hoặc 02053812096.

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh rất mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn./.

                                     TM. BAN THƯỜNG TRỰC

                              UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH LẠNG SƠN

                                  CHỦ TỊCH

                                      Nông Lương Chấn