Thứ ba,  03/10/2023

Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023

I.TÊN GỌI, PHẠM VI TỔ CHỨC, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1.Tên gọi cuộc thi: Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023 (sau đây viết tắt là Cuộc thi).

2.Phạm vi tổ chức: toàn tỉnh Lạng Sơn.

3.Đối tượng

– Cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân đang sinh sống, học tập và lao động trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

– Đối tượng không được tham gia dự thi: các thành viên trong Ban Tổ chức, Ban Đề thi, Ban Giám khảo, Tổ thư ký giúp việc và các bộ phận giúp việc trực tiếp trong quá trình tổ chức Cuộc thi.

II.MỤC ĐÍCH CUỘC THI

1.Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, qua đó tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

2.Thông qua Cuộc thi nhằm khuyến khích các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tìm hiểu về chuyển đổi số, nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, giải pháp chuyển đổi số; qua đó nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

III.NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN THI

1.Nội dung

Tìm hiểu các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của bộ, ngành trung ương và của tỉnh về chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tại các văn bản sau:

– Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

– Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về

 

phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030;

-Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

– Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

– Tìm hiểu về Chỉ số chuyển đổi số (DTI).

2.Hình thức thi

  1. a) Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến, cá nhân tham dự Cuộc thi sử dụng thiết bị cá nhân kết nối internet để đăng ký tài khoản và trả lời trực tiếp các câu hỏi tại địa chỉ: https://chuyendoiso.langson.gov.vn; trang Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn https://stttt.langson.gov.vn và banner Cuộc thi trên trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.
  2. b) Cuộc thi có 04 tuần thi, mỗi tuần thi có tổng số 50 câu hỏi; mỗi lượt dự thi, thí sinh trả lời 10 câu hỏi được hệ thống phần mềm lựa chọn ngẫu nhiên trong tổng số câu hỏi nêu trên và 01 câu hỏi phụ dự đoán có tổng số người tham gia thi trong tuần. Mỗi câu hỏi có 04 phương án trả lời và chỉ có duy nhất một phương án đúng, thời gian làm bài trong vòng 10 phút.
  3. c) Mỗi thí sinh được dự thi tối đa 01 lượt/ngày; kết quả thi được tính cho lượt dự thi có kết quả tốt nhất, có thời gian trả lời sớm nhất và dự đoán số người tham gia dự thi đúng nhất trong số các lượt dự thi trong một tuần

3.Thời gian thi

Cuộc thi diễn ra trong 04 tuần liên tục, bắt đầu thi tuần thứ nhất từ     ngày 03/7/2023, kết thúc vào ngày 30/7/2023.

Thời gian thi mỗi tuần bắt đầu từ 8h00 ngày thứ Hai và kết thúc vào 17 giờ 00 phút, Chủ nhật, cụ thể như sau:

– Tuần 1: từ ngày 03/7/2023 – 09/7/2023;

– Tuần 2: từ ngày 10/7/2023 – 16/7/2023;

– Tuần 3: từ ngày 17/7/2023 – 23/7/2023;

– Tuần 4: từ ngày 24/7/2023 – 30/7/2023.

Tổ chức Lễ phát động Cuộc thi lồng ghép trong cuộc họp sơ kết 6 tháng của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn dự kiến vào cuối tháng 6 năm 2023. Sau lễ phát động, Ban tổ chức mở phần mềm để tổ chức thi thử trong 3 đến 5 ngày.

 

Ban Tổ chức cuộc thi tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi cho các cá nhân, tập thể đạt giải của cuộc thi. Dự kiến lồng ghép trong cuộc họp Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn quý III năm 2023.

IV.CÁCH THỨC DỰ THI

1.Mỗi thí sinh tạo 01 tài khoản cá nhân trên hệ thống và sử dụng tài khoản đó để tham gia dự thi trong suốt 04 tuần thi. Cách thức tạo tài khoản thi như sau:

Bước 1: truy cập vào địa chỉ https://chuyendoiso.langson.gov.vn hoặc banner Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023” tại Trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn, địa chỉ https://stttt.langson.gov.vn.

Bước 2: chọn mục “Tạo tài khoản mới”.

Bước 3: điền tên đăng nhập (bắt buộc), viết liền, không dấu.

Bước 4: nhập mật khẩu (bắt buộc), bao gồm 06 ký tự trở lên, viết liền, không dấu, có thể nhập chữ hoặc số, ký tự đặc biệt (ví dụ: @#!…).

Bước 5: xác nhận mật khẩu bằng cách nhập lại mật khẩu lần thứ 2.

Bước 6: nhập các thông tin cá nhân (bắt buộc), bao gồm:

– Họ và tên: tiếng Việt có dấu, có khoảng cách rõ ràng giữa họ, tên đệm và tên.

+Năm sinh: tích chọn mục tương ứng với năm sinh của người dự thi.

+Giới tính: tích chọn mục Nam hoặc Nữ.

+Nghề nghiệp: tích chọn mục tương ứng (cán bộ, công chức; viên chức; hội viên và Nhân dân).

+Chức vụ: nhập chức vụ tương ứng.

+Cơ quan, đơn vị: tích chọn tên cơ quan, đơn vị công tác; đối với cá nhân không công tác tại cơ quan nhà nước thì chọn đơn vị là huyện/thành phố đang sinh sống, làm việc.

+ Số điện thoại liên lạc: nhập chính xác số điện thoại cá nhân.

2.Sau khi hoàn thành tạo tài khoản dự thi, hệ thống sẽ tự động đưa thí sinh đến trang chủ thi trắc nghiệm; sau khi hoàn thành bài thi, kết quả làm bài của thí sinh sẽ được lưu lại trên hệ thống.

Thời gian hoàn thành phần thi trả lời câu hỏi: 10 phút (hết 10 phút mà thí sinh chưa kết thúc và gửi bài thi sẽ không được công nhận kết quả thi).

3.Nếu có vướng mắc trong quá trình đăng ký tài khoản và cách thức dự thi, thí sinh dự thi liên hệ để được hướng dẫn, giải đáp theo một trong các địa  chỉ sau:

Sở Thông tin và Truyền thông qua số điện thoại 02053.814.622.

 

-Hỗ trợ nội dung:

+Bà Vũ Thùy Dung, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Chuyển đổi số, Sở Thông tin và Truyền thông, điện thoại: 0388.653.616.

+ Bà Phạm Thị Thảo, chuyên viên Phòng Chuyển đổi số, Sở Thông tin và Truyền thông, điện thoại: 0949.220.169.

-Hỗ trợ kỹ thuật:

+Ông Lương Tuấn Hùng, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Công nghệ số, Sở Thông tin và Truyền thông, điện thoại: 0854.584.444.

+Ông Lộc Xuân Cương, Phó Trưởng Phòng Công nghệ, Nền tảng số và An ninh mạng, Trung tâm Công nghệ số, Sở Thông tin và Truyền thông, điện thoại: 0915.706.929.

V.CƠ CẤU, TRỊ GIÁ GIẢI THƯỞNG

1.Giải thưởng

Giải thưởng bao gồm Giấy chứng nhận đạt giải của Ban Tổ chức cuộc thi và tiền thưởng kèm theo, cụ thể như sau:

1.1.Giải cá nhân

Mỗi tuần thi có 04 loại giải thưởng, cụ thể như sau:

-01 giải Nhất, tiền thưởng 3.000.000 đồng.

-02 giải Nhì, tiền thưởng mỗi giải 2.000.000 đồng.

-03 giải Ba, tiền thưởng mỗi giải 1.000.000 đồng.

-05 giải Khuyến khích, tiền thưởng mỗi giải 500.000 đồng.

1.2.Giải tập thể

Giải tập thể tính cho cả cuộc thi, chia theo 02 khối cụ thể:

1) Các Sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương (gọi tắt là các cơ quan cấp tỉnh): bao gồm công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị và công chức, viên chức, người lao động các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc cơ quan, đơn vị.

2)Các huyện, thành phố: bao gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan đảng, đoàn thể cấp huyện, phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện; cán bộ, công chức UBND cấp xã; đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân sinh sống, học tập và lao động trên địa bàn huyện, thành phố.

Cơ cấu giải tập thể của các cơ quan, đơn vị như sau:

1.2.1.Các cơ quan cấp tỉnh

-01 giải Nhất, tiền thưởng 5.000.000 đồng.

-01 giải Nhì, tiền thưởng 4.000.000 đồng.

-02 giải Ba, tiền thưởng mỗi giải 3.000.000 đồng.

-05 giải khuyến khích, mỗi giải 1.500.000 đồng.

1.2.2.Các huyện, thành phố

-01 giải Nhất, tiền thưởng 5.000.000 đồng.

-01 giải Nhì, tiền thưởng 4.000.000 đồng.

-02 giải Ba, tiền thưởng mỗi giải 3.000.000 đồng.

-05 giải khuyến khích, mỗi giải 1.500.000 đồng.

2.Cách thức tính điểm, xét giải

2.1.Giải cá nhân

Từng đợt thi tuần gồm 10 câu hỏi thi kiến thức; thí sinh đạt giải là thí sinh đạt các tiêu chí theo thứ tự ưu tiên như sau:

1)Có số câu trả lời đúng cao nhất (có điểm số cao nhất).

2)Hoàn thành phần thi trong thời gian sớm nhất.

3)Dự đoán đúng hoặc thấp hơn gần nhất tổng số người tham gia thi trong tuần.

2.2.Giải tập thể

Giải tập thể dành cho cơ quan, đơn vị có tổng điểm 04 tuần thi cao nhất và có ít nhất 01 giải cá nhân từ Khuyến khích trở lên. Điểm mỗi tuần thi cụ thể như sau:

2.2.1.Điểm dành cho cơ quan, đơn vị có thí sinh đạt giải trong tuần:

-Giải nhất: mỗi giải 15 điểm.

-Giải nhì: mỗi giải 10 điểm.

-Giải ba: mỗi giải 05 điểm.

-Giải khuyến khích: mỗi giải 03 điểm.

2.2.2.Điểm dành cho quan, đơn vị theo số lượng thí sinh dự thi trong tuần:

Đối với cơ quan cấp tỉnh:

Tỷ lệ thí sinh dự thi được tính theo công thức:

Tỷ lệ TSDT = Tổng số thí sinh dự thi trong tuần  Tổng số CBCCVC, người lao động thuộc cơ quan x 100%

Tỷ lệ thí sinh dự thi của các cơ quan, đơn vị được xếp theo thứ tự từ cao đến thấp và xác định điểm như sau:

-Cơ quan có tỷ lệ thí sinh dự thi cao nhất trong tuần: 50 điểm.

-Cơ quan có tỷ lệ thí sinh dự thi xếp thứ 2 trong tuần: 45 điểm.

-Cơ quan có tỷ lệ thí sinh dự thi xếp thứ 3 trong tuần: 40 điểm.

-Cơ quan có tỷ lệ thí sinh dự thi xếp thứ 4 trong tuần: 35 điểm.

-Cơ quan có tỷ lệ thí sinh dự thi xếp thứ 5 trong tuần: 30 điểm.

-Các cơ quan có tỷ lệ thí sinh dự thi xếp thứ 6 đến thứ 15 trong tuần: 25

điểm.

-Các cơ quan có tỷ lệ thí sinh dự thi xếp thứ tự từ 16 trở xuống trong

tuần: 0 điểm.

Lưu ý: Cơ quan, đơn vị có tỷ lệ thí sinh dự thi dưới 20% không được điểm.

*Đối với các huyện, thành phố:

Huyện có số lượt thí sinh dự thi cao nhất trong tuần: 50 điểm.

Huyện có số lượt thí sinh dự thi cao thứ 2 trong tuần: 45 điểm.

-Huyện có số lượt thí sinh dự thi cao thứ 3 trong tuần: 40 điểm.

-Huyện có số lượt thí sinh dự thi cao thứ 4 trong tuần: 35 điểm.

-Các huyện có số lượt thí sinh dự thi xếp thứ 5 đến thứ 9 trong tuần: 25 điểm.

-Các huyện có số lượt thí sinh dự thi xếp thứ 10 và thứ 11 trong tuần: 0 điểm.

Thứ tự đạt giải sẽ được Ban Tổ chức Cuộc thi xếp từ cao đến thấp cho đến khi chọn đủ số lượng giải theo cơ cấu quy định.

3.Thông báo kết quả thi

-Kết quả thi của thí sinh được thông báo ngay sau khi kết thúc lượt thi.

-Kết quả thi hàng tuần được công bố, cập nhật ngay sau khi có kết quả thi tuần trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, Trang thông tin điện tử Cuộc thi và Trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn.

VI.KHÔNG CÔNG NHẬN KẾT QUẢ, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

1.Không công nhận kết quả

Ban Tổ chức cuộc thi không công nhận kết quả thi đối với thí sinh dự thi vi phạm trong các trường hợp cụ thể sau:

-Sử dụng thông tin không đúng hoặc không có thật, sử dụng thông tin của người khác để đăng ký dự thi.

-Một người sử dụng từ 02 tài khoản trở lên để dự thi.

2.Giải quyết khiếu nại

Trường hợp có khiếu nại liên quan đến Cuộc thi, người khiếu nại gửi văn bản về Ban Tổ chức Cuộc thi (qua Sở Thông tin và Truyền thông) để xem xét, giải quyết.

Thời gian nhận khiếu nại: 03 ngày kể từ thời điểm Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo kết quả cá nhân đạt giải kỳ thi tuần trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, Trang thông tin điện tử Cuộc thi và Trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn; quá thời gian nêu trên, Ban Tổ chức sẽ không giải quyết khiếu nại trong mọi trường hợp.

VII.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thể lệ Cuộc thi được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Cuộc thi, Trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn và đưa tin trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn; đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị để các tổ chức, cá nhân khai thác, triển khai thực hiện.

Trong quá trình tổ chức, triển khai Cuộc thi, nếu có  vướng mắc, bất  cập, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh về Ban Tổ chức Cuộc thi (qua Sở Thông tin và Truyền thông, điện thoại: 02053.814.622) để xem  xét,  điều chỉnh phù hợp. Thông tin thay đổi sẽ được thông báo trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn và cập nhật, đăng tải tại địa chỉ: https://chuyendoiso.langson.gov.vn https://stttt.langson.gov.vn./.