Thứ hai,  30/01/2023

Thông báo Tuyển viên chức giảng viên giáo dục nghề nghiệp năm 2022

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc thông báo tuyển viên chức giảng viên giáo dục nghề nghiệp năm 2022 như sau:

  1. Cơ cấu tuyển dụng
TT Vị trí việc làm Chỉ tiêu
1 Giảng viên dạy nghề Lâm sinh. 02
2 Giảng viên dạy nghề Chăn nuôi Thú y. 02
3 Giảng viên dạy nghề Công nghệ sinh học. 01
4 Giảng viên dạy nghề Gia công và thiết kế sản phẩm mộc 01
5 Giảng viên dạy nghề Mộc xây dựng và trang trí nội thất 01
6 Giảng viên dạy nghề Công nghệ Ô tô 01
7 Giảng viên dạy nghề Điện – Điện tử. 01
8 Giảng viên dạy nghề Hàn. 01
9 Giảng viên dạy nghề Vận hành máy thi công nền. 01
10 Giảng viên dạy nghề Kế toán doanh nghiệp. 01
11 Giảng viên dạy Giáo dục quốc phòng – An ninh. 01
  1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 01/6/2022 30/6/2022

Địa chỉ nhận hồ sơ: phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc (xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn). Điện thoại liên hệ: 0205.3829.407 hoặc 0205.3829. 417.

III. Mọi thông tin chi tiết cụ thể:

 Tra cứu trên Website của Trường (Website: http://cdndongbac.edu.vn)./.

                                                                                  HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                    Đào Sỹ Tam