Thứ tư,  07/06/2023
Trung tâm đăng kiểm 1201D sẽ hoạt động từ ngày 2/5/2023
Trung tâm đăng kiểm 1201D sẽ hoạt động từ ngày 2/5/2023
Các phương tiện đến đăng kiểm tại Trung tâm đăng kiểm 1201D - Theo thông tin từ lãnh đạo Công ty Cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Lạng Sơn, trung tâm đăng kiểm 1201D (trực thuộc công ty) tạm dừng hoạt động 3 ngày từ 25-27/4/2023 do mất điện (theo lịch cắt điện của điện lực thành...
62 xe nộp hồ sơ đăng kiểm trong sáng 30/3
62 xe nộp hồ sơ đăng kiểm trong sáng 30/3
Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 1201D đã trở lại hoạt động từ sáng 30/3 - Theo thông tin từ lãnh đạo Công ty Cổ phần Đăng kiểm cơ giới Lạng Sơn, ngay sau khi Cục Đăng kiểm Việt Nam kiểm tra về các điều kiện hoạt động đang kiểm và có văn bản đề nghị công...