Thứ sáu,  23/02/2024

Bắc Sơn: Quyết liệt xử lý các trường hợp làm nhà trên đất nông nghiệp

LSO- Trước hiện tượng xây dựng nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp có chiều hướng diễn biến phức tạp, nhằm chấn chỉnh cũng như từng bước quản lý việc sử dụng đất của người dân đúng mục đích, trong năm 2018, huyện Bắc Sơn đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác này.

Tính đến đầu năm 2018, toàn huyện Bắc Sơn có 786 hộ gia đình làm nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp tại 20 xã, thị trấn. Đáng chú ý, số trường hợp tự ý xây dựng nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp tại các tuyến quốc lộ, đường tỉnh lấn chiếm hành lang đất giao thông, vi phạm quy hoạch phát triển các khu dân cư nông thôn theo chương trình xây dựng nông thôn mới xảy ra phổ biến, chiếm tới trên 70%.

Để từng bước quản lý và ngăn chặn vi phạm, Huyện ủy Bắc Sơn xác định việc xử lý các trường hợp xây dựng nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp là một trong các nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, điều hành của Huyện ủy năm 2018. Trên cơ sở đó, UBND huyện Bắc Sơn đã xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ, theo dõi đôn đốc cho lãnh đạo các phòng ban liên quan, lãnh đạo UBND các xã, tập trung triển khai thực hiện.

Một công trình xây dựng tạm trên đất nông nghiệp thuộc xã Long Đống, huyện Bắc Sơn cam kết chuyển đổi mục đích sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước về sử dụng đất

Ông Lộc Quang Cường, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cho biết: Việc triển khai tới cơ sở rất khẩn trương và quyết liệt, theo đó, phòng tập trung hướng dẫn các xã rà soát phân loại từng trường hợp vi phạm theo giai đoạn, từ đó có phương án xử lý phù hợp. Ngoài ra, phòng chỉ đạo cán bộ tiếp nhận hồ sơ của các đối tượng vi phạm xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất tập trung thẩm định xử lý theo đúng quy định. Nghiêm cấm cán bộ nhũng nhiễu với người dân trong quá trình xử lý hồ sơ.

Cuối tháng 7/2018, chúng tôi khảo sát thực tế tại xã Long Đống,  xã có hơn 100 trường hợp vi phạm về xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp. Trong đó, chủ yếu vi phạm xảy ra trên tuyến quốc lộ 1B, đường tỉnh 243 và một số tuyến đường trục xã.

Ông Hoàng Công Hòa, Chủ tịch UBND xã Long Đống cho biết: Năm 2018, huyện chỉ đạo xã giải quyết dứt điểm 49 trường hợp vi phạm; liên quan đến việc sử dụng đất của người dân là rất phức tạp, do đó, xã đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp từ vận động, tuyên truyền đến hướng dẫn thủ tục hồ sơ… Đồng thời, xã tổ chức giám sát, ngăn chặn các trường hợp vi phạm mới và kiến nghị với huyện giải quyết những trường hợp xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp. Đến nay, UBND xã đã tiếp nhận và xử lý tất cả các trường hợp vi phạm theo đúng quy định.

Trong 7 tháng đầu năm 2018, trong số 786 trường hợp vi phạm huyện Bắc Sơn đã vận động tuyên truyền, qua đó có 173 trường hợp vi phạm làm nhà ở trên đất nông nghiệp đã làm hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Trong 173 hồ sơ, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc Sơn đã tiếp nhận và tập trung xử lý giải quyết xong 114 hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở. Đáng chú ý, trong 7 tháng đầu năm, do làm tốt công tác giám sát, kiểm tra trên địa bàn chưa phát hiện trường hợp vi phạm mới.

Ông Tô Bắc Thái, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Quan điểm của huyện về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Huyện ủy giao đối với việc xử lý các trường hợp vi phạm xây nhà ở trên đất nông nghiệp năm 2018 là rất cấp bách. Trên cơ sở đó, UBND huyện yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát và kiểm soát các trường hợp vi phạm, nếu phát sinh mới tập trung hướng dẫn, hỗ trợ tối đa về thủ tục, giúp bà còn chuyển đổi được thuận lợi nhất.

TRANG NINH