Chủ nhật,  25/09/2022

Thể lệ Cuộc thi “Ý tưởng thiết kế cảnh quan, kiến trúc với ngôn ngữ thiết kế từ hình ảnh cây Đào, hoa Đào”

Thực hiện Quyết định số 2167/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Đề án bảo tồn, phát triển giá trị cây Đào và tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng; Kế hoạch số 291/KH-UBND ngày 13/12/2018 của UBND thành phố Lạng Sơn về việc tổ chức cuộc thi “Ý tưởng thiết kế cảnh quan, kiến trúc với ngôn ngữ thiết kế từ hình ảnh cây Đào, hoa Đào”,

Để thông báo rộng rãi đến Nhân dân, các kiến trúc sư, sinh viên kiến trúc, mỹ thuật, đồ họa trong tỉnh, ngoài tỉnh, kiều bào ở nước ngoài được biết, quan tâm và tham gia cuộc thi “Ý tưởng thiết kế cảnh quan, kiến trúc với ngôn ngữ thiết kế từ hình ảnh cây Đào, hoa Đào”, Ban Tổ chức cuộc thi thông báo Thể lệ cuộc thi như sau:

Điều 1. Mục đích cuộc thi

Nhằm tuyển chọn các ý tưởng sáng tạo thiết kế cảnh quan, kiến trúc tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn với ngôn ngữ thiết kế từ hình ảnh cây Đào, hoa Đào, thể hiện được nét đặc trưng riêng của tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Đối tượng dự thi

– Công dân Việt Nam ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài; người nước ngoài đang học tập, công tác tại Việt Nam; các tổ chức trong và ngoài nước đều có quyền tham gia cuộc thi.

– Khuyến khích các kiến trúc sư, các nhà thiết kế, sinh viên kiến trúc, mỹ thuật, đồ họa; các Nhóm kiến trúc sư, sinh viên kiến trúc, mỹ thuật, đồ họa tham gia cuộc thi.

– Thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng thẩm định không được dự thi.

Điều 3. Chủ đề cuộc thi

Cuộc thi: “Ý tưởng thiết kế cảnh quan, kiến trúc với ngôn ngữ thiết kế từ hình ảnh cây Đào, hoa Đào” tại các khu vực sau:

– Quy mô lớn:

+ Công viên sinh thái bảo tồn cây, hoa Đào và các loài cây, loài hoa quý: Khu danh thắng Nhị Tam Thanh, Núi Tô Thị – Thành Nhà Mạc kết nối với thôn Nà Sèn, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn (15 ha).

+ Khu/điểm du lịch cảnh quan Đào núi Mẫu Sơn.

+ Khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

– Quy mô nhỏ:

+ Công trình kiến trúc và cảnh quan tại Công viên Chi Lăng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn (vị trí gần chùa Thành hoặc đối diện Thư viện tỉnh);

+ Khu tam giác, đầu phía Bắc cầu Kỳ Cùng, đường Lê Lợi, thành phố Lạng Sơn;

+ Các khu vực công cộng khác (do ý tưởng của tác giả tham dự cuộc thi).

Điều 4. Thời gian dự thi

– Thời gian tổ chức Hội nghị giới thiệu cuộc thi và đi thực tế trên địa bàn thành phố: Tháng 01/2019.

– Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ tháng 01/2019 đến hết ngày 30/9/2019 (thời hạn nhận bài dự thi căn cứ theo dấu bưu điện).

– Thời gian lấy ý kiến Nhân dân và các chuyên gia về các tác phẩm dự thi: Tháng 10/2019;

– Thời gian chấm thi: Tháng 11/2019;

– Tổng kết trao giải: Dự kiến tháng 01/2020 (vào dịp tổ chức Lễ hội hoa Đào tỉnh Lạng Sơn lần thứ III năm 2020).

Điều 5. Yêu cầu đối với các tác phẩm dự thi

– Không giới hạn số lượng tác phẩm, phương án dự thi của các tác giả và các Nhóm tác giả.

– Nội dung tác phẩm, phương án dự thi theo đúng chủ đề được quy định trong Thể lệ này.

– Khối lượng cụ thể

+ Pano bản vẽ dự thi trên khổ giấy A1 dọc (mỗi phương án trình bày tối đa 02 pano).

+ Thuyết minh trình bày trên khổ giấy A3 ngang.

– Yêu cầu khác

+ Trình bày ẩn danh, không được ghi bất kỳ thông tin nào của tác giả, nhóm tác giả trên tất cả các pano bản vẽ và thuyết minh.

+ Lựa chọn mã số ngẫu nhiên gồm 5 ký tự chữ, số và đặt ở góc bên phải phía dưới của tất cả các bản vẽ và tài liệu thuyết minh.

– Nội dung pano bản vẽ, bao gồm nhưng không giới hạn những nội dung sau:

+ Sơ đồ giới thiệu vị trí và hiện trạng khu đất xây dựng.

+ Các bản vẽ phương án thiết kế bao gồm: mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt…

+ Phối cảnh (Tối thiểu 02 phối cảnh nội thất và 01 phối cảnh ngoại thất).

+ Mô hình (Khuyến khích).

– Thuyết minh ngắn gọn ý tưởng thiết kế.

– Tác phẩm dự thi ghi rõ họ, tên, bút danh; địa chỉ, số điện thoại, tất cả bỏ trong phong bì dán kín ghi rõ: Bài dự thi “Ý tưởng thiết kế cảnh quan, kiến trúc với ngôn ngữ thiết kế từ hình ảnh cây Đào, hoa Đào” thành phố Lạng Sơn.

– Các tác phẩm hợp lệ là những tác phẩm chưa được công bố dưới bất kỳ hình thức nào, không có tranh chấp bản quyền. Nếu phát hiện tác phẩm được giải mà vi phạm Luật Bản quyền, Ban Tổ chức sẽ xem xét để thu hồi giải thưởng và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

– Những tác phẩm được giải thuộc quyền sử dụng của UBND thành phố Lạng Sơn. Những tác phẩm không đạt giải, Ban Tổ chức không trả lại tác giả.

Điều 6. Phương pháp chấm điểm

– Ban Thư ký sẽ loại những tác phẩm gửi đến không đúng quy định của Ban Tổ chức.

– Nguyên tắc chấm xét thưởng: bỏ phiếu kín độc lập từng thành viên Hội đồng thẩm định. Điểm của từng tác phẩm là điểm trung bình cộng điểm của các thành viên trong Hội đồng thẩm định (quy chế chấm giải do Ban Tổ chức cuộc thi quy định).

Điều 7. Cơ cấu giải thưởng và mức thưởng

– 01 giải Nhất: 30.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng);

– 01 giải Nhì: 15.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm triệu đồng);

– 02 giải Ba, mỗi giải 10.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười triệu đồng);

– 05 giải Khuyến khích, mỗi giải 5.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu đồng).

Các giải thưởng sẽ kèm theo Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi.

Điều 8. Hội đồng thẩm định

Ban Tổ chức sẽ thành lập Hội đồng thẩm định để tuyển chọn các tác phẩm dự thi, thành phần mời các kiến trúc sư, nhà chuyên môn có uy tín tham gia.

Điều 9. Trách nhiệm của tác giả

– Thực hiện đúng Thể lệ cuộc thi, việc tác giả gửi tác phẩm dự thi coi như chấp thuận mọi quy định trong Thể lệ cuộc thi.

– Chịu trách nhiệm về quyền tác giả và quyền liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Địa điểm nhận tác phẩm dự thi

Bài dự thi được gửi theo 1 trong 2 cách sau:

– Cách 1: Gửi theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến địa chỉ: Phòng Quản lý đô thị thành phố Lạng Sơn, số 30 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Điện thoại: 02053 870 453 hoặc 0989 160 819.

– Cách 2: Bài dự thi gửi vào địa chỉ Email: qldt.tplangson@gmail.com

Điều 11. Điều khoản thi hành

Thể lệ này có hiệu lực kể từ ngày được công bố. Việc sửa đổi, bổ sung chỉ được thực hiện khi có văn bản của Ban Tổ chức cuộc thi.

Ban Tổ chức cuộc thi “Ý tưởng thiết kế cảnh quan, kiến trúc với ngôn ngữ thiết kế từ hình ảnh cây Đào, hoa Đào” trân trọng nhận được sự hưởng ứng và tham gia của đông đảo các tác giả, nhóm tác giả chuyên và không chuyên./.

                                                               TRƯỞNG BAN

                                                             CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

                                                                  Lê Trí Thức