Thứ sáu,  01/12/2023

Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật tỉnh 30 năm xây dựng và phát triển

(LSO) – Nhìn lại chặng đường 30 năm, Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật (VHNT) tỉnh tự hào đã tổ chức được nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, góp phần xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm VHNT tỉnh tiền thân là Trung tâm Văn hóa – Thông tin tỉnh được thành lập ngày 10/6/1989. Năm 2014, trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, Trung tâm Văn hóa – Thông  tin tỉnh được đổi tên thành Trung tâm Văn hóa tỉnh. Năm 2018, Trung tâm Văn hóa tỉnh lại hợp nhất với Đoàn nghệ thuật Ca –  Múa – Kịch tỉnh thành Trung tâm VHNT tỉnh  với chức năng vừa thực hiện hoạt động gây dựng, phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở, vừa nghiên cứu, sưu tầm, dàn dựng, tổ chức hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp phục vụ nhân dân và các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Các nghệ sỹ, diễn viên Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật tỉnh biểu diễn tại chương trình Khai mạc Lễ hội Xuân Xứ Lạng 2019.   Ảnh: TUYẾT MAI

Từ 12 cán bộ, nhân viên với 4 phòng, đội lúc mới thành lập, đến nay, ngoài ban lãnh đạo gồm giám đốc và 4 phó giám đốc, trung tâm có 7 phòng, đội: Phòng Hành chính – Tổng hợp; Phòng Nghệ thuật tổ chức biểu diễn, Phòng Tuyên truyền – Cổ động – Triển lãm, Đội Tuyên truyền lưu động, Đội nhạc, Đội ca, Đội múa với 78 cán bộ, viên chức, người lao động.

Với đặc thù ngành nghề, trong 30 năm qua, trên khắp các nẻo đường của Xứ Lạng, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, các cán bộ, tuyên truyền viên của đội thông tin lưu động đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, băng rừng, trèo đèo, lội suối tổ chức trên  3.000 đợt tuyên truyền lưu động ở cơ sở, mang lời ca, tiếng hát, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân.

Đối với công tác hội thi, hội diễn, liên hoan, trung tâm đã tham mưu cho ngành, cho tỉnh tổ chức hàng ngàn hội thi, hội diễn cấp tỉnh; phục vụ hàng chục sự kiện văn hóa – chính trị tiêu biểu của tỉnh như: 100 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ, Lương Văn Tri; ngày thành lập tỉnh; đăng cai tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch vùng Đông Bắc, Liên hoan hát then, đàn tính toàn quốc, Chương trình du lịch qua những miền di sản Việt Bắc…; tham gia hàng trăm cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn toàn quốc và khu vực, tiêu biểu như: Ngày hội Văn hóa dân tộc vùng Đông Bắc, Liên hoan dân ca, Liên hoan hát then – đàn tính toàn quốc; Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội)… và nhiều hoạt động khác, được các bộ, ngành trung ương, địa phương và nhân dân đánh giá cao, qua đó góp phần truyên truyền, quảng bá, giới thiệu đặc trưng, bản sắc văn hóa vùng đất, con người Xứ Lạng đến với bạn bè trong và ngoài nước.

Các nghệ sỹ, diễn viên Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh biểu diễn tại chương trình khai mạc tuần Văn hóa Thể thao và Du lịch 2018.     Ảnh: TUYẾT MAI

Công tác xây dựng các mô hình câu lạc bộ (CLB) trực thuộc, tổ chức phối hợp với hệ thống thiết chế cơ sở xây dựng mô hình điểm về CLB và đội văn nghệ quần chúng được quan tâm, đẩy mạnh. Đến nay, trung tâm đã có 40 CLB trực thuộc với khoảng 5.000 hội viên tham gia sinh hoạt; gần 100 CLB, tổ đội văn nghệ các huyện, thành phố qua đó tạo không gian văn hóa lành mạnh, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, hưởng thụ văn hóa của nhân dân, bảo tồn, phát huy di sản văn hóa dân tộc.

Xác định công tác tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa thông tin từ tỉnh đến cơ sở, trung tâm đã tổ chức hàng trăm lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ: xây dựng gia đình, làng bản văn hóa, công tác nhà văn hóa, xây dựng các loại hình CLB, hoạt động văn hóa, văn nghệ  cho người khuyết tật, biên tập, dàn dựng chương trình thông tin, nghiệp vụ kỹ thuật âm thanh – ánh sáng; xuất bản khoảng 2.400 tờ tin, nghiệp vụ với trên 21.000 bản phát hành nhằm hướng dẫn, trao đổi, nghiệp vụ văn hóa, tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị quê hương, đất nước.

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, đến nay, Trung tâm VHNT tỉnh đã có những bước phát triển và trưởng thành về mọi mặt, không chỉ phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị mà còn từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Với thành tích của Trung tâm VHNT đạt được  trong 30 năm qua, tập thể và nhiều cá nhân đã được Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành từ trung ương đến địa phương tôn vinh, khen thưởng. Tiêu biểu như: Năm 2000, trung tâm được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì có thành tích hoàn thành kế hoạch Nhà nước, thành tích trong lĩnh vực công tác phục vụ nhiệm vụ chính trị; năm 2007, 2008, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng cờ thi đua là “Đơn vị thi đua xuất sắc”; năm 2017, được UBND tỉnh tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”; cùng đó là 90 bằng khen…

Kế thừa, phát huy truyền thống 30 năm, với những kết quả đã  đạt được và kinh nghiệm đã có, thời gian tới, Trung tâm VHNT tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, khuyến khích cán bộ đổi mới, dám nghĩ, dám làm, có những đột phá mới, đưa sự nghiệp VHNT không ngừng phát triển, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân.

HÀ NGỌC MINH (Trung tâm VHTT tỉnh)