Thứ tư,  06/12/2023

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026

LTS: Thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, Báo Lạng Sơn đăng tải chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 của tỉnh Lạng Sơn. Chương trình hành động của các ứng cử viên được đăng theo đơn vị bầu cử và xếp thứ tự theo bảng chữ cái ABC…  (tên người ứng cử). 

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CÁC ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Đơn vị bầu cử số 1 gồm 5 ứng viên sau:

  Bà Hoàng Thị Huế, Trưởng Ban Xây dựng Hội, Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn  

Ông Lưu Bá Mạc, Trưởng Phòng Quản lý công nghệ và quản lý chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn

Ông Phạm Trọng Nghĩa, Giám đốc Trung tâm thông tin khoa học lập pháp, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ông Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ông Hoàng Văn Phước,  viên chức Trung tâm Ứng dụng, phát triển Khoa học Công nghệ và Đo lường, chất lượng sản phẩm, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn

Đơn vị bầu cử số 2 gồm 5 ứng viên sau:

Ông Triệu Quang Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Nguyễn Ngọc Sơn, công chức  Phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn

Bà Chu Thị Hồng Thái,  Phó Chánh Văn phòng, Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn

Ông Trần Sỹ Thanh – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, ĐBQH khóa XIV tỉnh Lạng Sơn

Bà Hoàng Thị Hải Yến, chuyên viên Ban Kinh tế – xã hội, Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn