Thứ bảy,  24/02/2024

Lực lượng vũ trang tỉnh: 75 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành

– Lạng Sơn là tỉnh miền núi, biên giới phía Đông Bắc của Tổ quốc, có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh và kinh tế. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ quê hương Xứ Lạng, ngày 7/3/1947, LLVT tỉnh Lạng Sơn được thành lập tại Chợ Bãi, châu Điềm He, nay là xã Yên Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn với tên gọi ban đầu là Tiểu đội bộ dân quân tỉnh Lạng Sơn.

Kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước, đấu tranh kiên cường, bất khuất của quê hương Xứ Lạng, trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng mà thường xuyên, trực tiếp là của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lạng Sơn, LLVT của tỉnh đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, vượt qua mọi khó khăn thử thách, cùng với quân – dân cả nước lập lên nhiều chiến công hiển hách, bảo vệ vững chắc vùng đất biên cương của Tổ quốc.

Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn đạt giải nhì tại hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, LLVT tỉnh đã tham gia 100 trận đánh, tiêu diệt và bắt sống 4.458 tên địch, trong đó, có những trận đánh tiêu biểu như: Chiến dịch Đông Xuân 1948 – 1949; Chiến dịch Đông Xuân 1950… Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân Lạng Sơn đã bắn rơi 85 máy bay Mỹ… Trong chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979, LLVT tỉnh cùng với các đơn vị đứng chân trên địa bàn và Nhân dân Xứ Lạng đã kiên cường bám trụ, chiến đấu anh dũng vô song, bẻ gẫy nhiều đợt tiến công xâm lược của kẻ thù từ bên kia biên giới, bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Dù trong thời chiến hay thời bình, LLVT tỉnh cũng luôn được quan tâm xây dựng vững mạnh về mọi mặt, trong đó, lấy xây dựng về chính trị là cơ sở; hoạt động công tác đảng, công tác chính trị không ngừng được đổi mới và nâng cao chất lượng, thực sự là linh hồn, mạch sống của LLVT. Đảng bộ Quân sự tỉnh thường xuyên được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, năng lực lãnh đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, gắn phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc vùng biên cương của Tổ quốc.

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật của LLVT tỉnh cũng không ngừng được nâng cao. Trong huấn luyện, luôn đảm bảo cơ bản, hệ thống, chuyên sâu, sát với thực tế chiến đấu của từng lực lượng, kể cả lực lượng thường trực, dân quân, tự vệ và lực lượng dự bị động viên. Hệ thống thao trường, bãi tập, căn cứ chiến đấu, vũ khí, trang bị thường xuyên được tu sửa, bổ sung, củng cố; lực lượng dân quân, dự bị động viên được quan tâm xây dựng vững mạnh, rộng khắp, tạo lập thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh Nhân dân ngày càng vững chắc.

Bộ CHQS tỉnh tăng cường giáo dục truyền thống cho chiến sĩ mới

Phát huy vai trò của đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, LLVT tỉnh thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể, tham gia có hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân; giúp dân giảm nghèo; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, góp phần xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh, nhất là ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, vùng giáp biên. Đặc biệt, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, với tinh thần đi trước một bước và cao hơn một mức, LLVT tỉnh đã kích hoạt các biện pháp cấp bách, làm tốt công tác phòng, chống dịch ngay trong đơn vị; đồng thời, huy động lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất kịp thời hỗ trợ các địa phương trong tỉnh đẩy lùi dịch bệnh, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, tham gia truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, trực ở các chốt phong tỏa; tăng cường lực lượng hỗ trợ bộ đội biên phòng trực chốt biên giới. Gần 2 năm qua, LLVT tình đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, tổ chức tốt việc tiếp nhận, bảo đảm nơi ăn, ở và chăm sóc sức khỏe cho hơn 40 nghìn lượt công dân ở các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh.

Có thể khẳng định, 75 năm qua, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh cũng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Với những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, LLVT Lạng Sơn đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Quân đội phong tặng, truy tặng nhiều danh hiệu cao quý, trong đó có 28 tập thể và 12 cá nhân được tặng danh hiệu “Anh hùng LLVT Nhân dân”, 215 Mẹ được tặng danh hiệu “Mẹ Việt Nam anh hùng”, và nhiều tập thể, cá nhân được tặng danh hiệu cao quý khác.

Phát huy truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ LLVT tỉnh Lạng Sơn đã và đang ra sức thi đua huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao; tích cực, chủ động xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của “Bộ đội Cụ Hồ” trên quê hương Xứ Lạng anh hùng.

LÊ VĂN BỀN