Thứ tư,  07/06/2023

Dự án Khách sạn, sân golf Hoàng Đồng – Lạng Sơn: Để khơi thông điểm nghẽn (Kỳ 2)

Kỳ 2. Giải pháp nào để tăng tốc

Sau 2 năm tái khởi động, Dự án Khách sạn, sân golf Hoàng Đồng chưa đạt được mục tiêu kế hoạch, nhiều hạng mục chưa được triển khai thi công, các hạng mục thi công dở dang trước đó chuyển biến chậm. Nhiều khó khăn, vướng mắc đặt ra, đòi hỏi các cấp, ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn và chủ đầu tư phải tập trung tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Đánh giá của Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Lạng Sơn cho thấy, đến hết quý I/2023, Dự án Khách sạn, sân golf Hoàng Đồng đang chậm tiến độ, chưa đáp ứng được yêu cầu của tỉnh và nhà đầu tư.

Khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án

Theo tìm hiểu của chúng tôi, quá trình nhà đầu tư nhận chuyển nhượng và tái khởi động Dự án Khách sạn, sân golf Hoàng Đồng đã phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc khiến việc thực hiện án bị ảnh hưởng dẫn đến chậm tiến độ.


Một góc Dự án Khách sạn, sân golf Hoàng Đồng

Trong đó nổi lên là những khó khăn, vướng mắc trong GPMB như: vẫn còn một bộ phận người dân chưa đồng thuận; cơ chế, chính sách áp dụng bồi thường, GPMB qua nhiều thời kỳ đã thay đổi nên cơ quan chức năng phải rà soát các hồ sơ, phương án thu hồi đất; thiếu quỹ đất để di chuyển các ngôi mộ ra khỏi phạm vi thực hiện dự án…

Cụ thể, tại khu vực thực hiện dự án còn 306 hộ gia đình bị ảnh hưởng trước đây được hưởng cơ chế hỗ trợ bồi thường về đất bằng 35% giá đất ở liền kề mà chưa được hưởng. Từ đây, UBND thành phố phải rà soát và tính toán lại để phê duyệt bổ sung phương án hỗ trợ theo quy định của tỉnh.

Bên cạnh đó, trong tổng diện tích hơn 38ha đang thực hiện bồi thường về đất, có nhiều hộ dân chưa đồng thuận, thành phố phải hoàn thiện quy trình kiểm đếm bắt buộc và triển khai các bước thực hiện trình tự cưỡng chế thu hồi đất theo quy định. Mặt khác, trên diện tích đang thu hồi, thành phố còn phải thực hiện các thủ tục để di dời khoảng 200 ngôi mộ của các hộ bị ảnh hưởng khỏi vùng dự án. Tuy nhiên, việc thiếu quỹ đất nghĩa trang tập trung phục vụ công tác di dời và xác minh quy chủ các ngôi mộ gặp khó khăn nên tiến độ di dời rất chậm. Từ năm 2022 đến cuối tháng 4/2023, UBND thành phố phối hợp với nhà đầu tư mới thực hiện di dời được khoảng 80 ngôi mộ, số còn lại chưa có phương án cụ thể để thực hiện di dời.

Bên cạnh đó, tại làng Nặm Thoỏng thuộc thôn Hoàng Tâm, xã Hoàng Đồng có 1 khu nghĩa địa riêng của làng nằm trong phạm vi thu hồi dự án, các hộ dân trong làng đề nghị bố trí một khu nghĩa địa riêng cho làng để tự quản lý thì mới bàn giao mặt bằng.

Ông Hoàng Văn Thanh, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Hoàng Tâm, xã Hoàng Đồng cho biết: Khu nghĩa địa tập trung của làng Nặm Thoỏng được hình thành từ năm 2005 và nằm trong diện phải thu hồi đất, tuy nhiên, do quá trình thực hiện dự án có thời gian dài ngừng hoạt động, vì vậy, người dân vẫn khai thác quỹ đất đó để làm nghĩa địa của làng. Hiện tại, làng Nặm Thoỏng có khoảng 50 hộ có mồ mả trong khu nghĩa địa này, qua công tác tuyên truyền, vận động, một số hộ đã nhất trí, đồng thuận di dời mộ song vẫn còn khoảng 1/2 số hộ chưa đồng tình.

Ngoài ra, đối với miếu thổ công của làng Nặm Thoỏng đã có từ lâu đời và gắn liền với tín ngưỡng của các gia đình trong thôn, các hộ không đồng ý di dời miếu để thực hiện dự án. Hiện nay, nhà đầu tư đang rà soát, báo cáo UBND tỉnh xem xét điều chỉnh đưa miếu thổ công ra khỏi phạm vi dự án.


Tổng mặt bằng quy hoạch sử dụng đất Dự án Khách sạn, sân golf Hoàng Đồng

Về phía nhà đầu tư, mặc dù thời gian qua, UBND thành phố Lạng Sơn đã quyết liệt trong công tác GPMB nhưng doanh nghiệp chưa bố trí nguồn lực đủ và kịp thời để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Theo số liệu của UBND thành phố Lạng Sơn, tính đến cuối tháng 4/2023, thành phố đã lập phương án bồi thường GPMB với tổng kinh phí khoảng 60 tỷ đồng nhưng nhà đầu tư mới bố trí được khoảng 30 tỷ đồng để chi trả. Nhà đầu tư cũng chưa tập trung nguồn lực để thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đối với các khu vực đã có mặt bằng sạch. Ngoài việc thi công một số hạng mục dở dang trước đó, tại dự án này, trong những tháng đầu năm 2023 không có khối lượng thi công xây dựng mới.


Một góc dự án đã giải phóng mặt bằng nhưng nhà đầu tư chưa triển khai thi công

Phải nói thêm rằng, Dự án Khách sạn, sân golf Hoàng Đồng do nhà đầu tư tiếp nhận lại nên việc hoàn thiện, bổ sung các thủ tục, hồ sơ pháp lý còn nhiều vướng mắc và mất nhiều thời gian. Bên cạnh đó, đối với diện tích đất đã bàn giao mặt bằng còn nhiều vị trí không liền khoảnh gây rất nhiều khó khăn cho nhà đầu tư trong việc quản lý đất và lập kế hoạch đầu tư xây dựng. Đây cũng là một phần nguyên nhân khiến tiến độ thực hiện dự án chậm so với tiến độ đăng ký của nhà đầu tư và UBND tỉnh yêu cầu.

-Dự án Khách sạn, sân golf Hoàng Đồng – Lạng Sơn thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội, quy định tại Điều 66, Điều 67 và Điều 69, Luật Đất đai năm 2013, đơn giá bồi thường theo giá đất cụ thể do UBND tỉnh ban hành theo quy định tại Khoản 3, Điều 114 và điểm đ, khoản 4, Điều 114 Luật Đất đai năm 2013.

-Ngoài cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ của nhà nước, chủ đầu tư dự án đã có báo cáo về việc thưởng tiến độ và hỗ trợ khác đối với các hộ gia đình, cá nhân tự giác kê khai, kiểm đếm và bàn giao mặt bằng, cụ thể:

+ Đối với đất ở: 1.000.000 đồng/m2.

+ Đối với đất nông nghiệp: 80.000 đồng/m2.

+ Đối với đất rừng: 30.000 đồng/m2.

+ Đối với mồ mả: Các hộ gia đình, cá nhân có mồ mả kê khai, kiểm đếm trong phạm vi giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 của dự án (đang thực hiện GPMB) nếu di chuyển mồ mả ra khỏi khu vực thực hiện dự án trước ngày 24/3/2023 được chủ đầu tư dự án hỗ trợ 5.000.000 đồng/ngôi mộ (không phân biệt mộ đất hay mộ xây).

Khẩn trương gỡ “nút thắt”

Nhận diện rõ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Dự án Khách sạn, sân golf Hoàng Đồng, cấp ủy, chính quyền tỉnh xác định để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án này thì phải tập trung gỡ “nút thắt” về GPMB, nguồn lực thực hiện dự án, thủ tục pháp lý… Theo đó, một trong những yêu cầu mà tỉnh đặt ra đó là UBND thành phố Lạng Sơn phải hoàn thành công tác GPMB và bàn giao mặt bằng dự án cho chủ đầu tư trong tháng 6/2023. UBND tỉnh cũng đề nghị nhà đầu tư bố trí đủ vốn cho công tác GPMB theo tiến độ phê duyệt; tập trung nguồn lực, huy động vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo đúng như đã đăng ký. Đồng thời giao các sở, ngành hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, với mục tiêu đến hết quý II/2023 hoàn thành 100% công tác GPMB dự án, UBND thành phố Lạng Sơn đã lên kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đồng thuận, bàn giao mặt bằng; phối hợp với chủ đầu tư để tổ chức chi trả tiền bồi thường GPMB theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Hạnh, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn cho biết: Đối với vướng mắc trong công tác GPMB dự án, thành phố đã chỉ đạo quyết liệt các phòng, ban liên quan để giải quyết theo thẩm quyền. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, thành phố đã báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo tập trung giải quyết ngay.

Nhờ đó đến nay, nhiều vướng mắc đã và đang được tháo gỡ. Cụ thể như đề nghị của làng Nặm Thoỏng về bố trí nghĩa địa riêng, mở rộng phạm vi không thu hồi đất sát với khu dân cư, không di dời miếu thổ công đều đã được thành phố phối hợp với chủ đầu tư và các sở, ngành thực hiện giải quyết theo thẩm quyền. Trong đó, hiện quy hoạch nghĩa trang của xã Hoàng Đồng đã được thành phố xác định với diện tích hơn 3 ha; UBND thành phố và chủ đầu tư đang thực hiện cải tạo mặt bằng, xây dựng đường giao thông phục vụ di dời mồ mả.

Cùng với đó, thành phố cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân phối hợp đo đạc, kiểm đếm, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án.

Ông Trần Đức Thọ, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Lạng Sơn cho biết: Để đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án, trung tâm đã tham mưu cho UBND thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện từng công việc và báo cáo UBND thành phố tình hình triển khai theo tuần. Trung tâm cũng thành lập tổ công tác gồm 6 cán bộ thực hiện công tác GPMB và trực tiếp tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình GPMB. Đối với những trường hợp bị ảnh hưởng không hợp tác trong việc nhận tiền và bàn giao mặt bằng, trung tâm đang phối hợp với các phòng, ban để thực hiện quy trình cưỡng chế trong tháng 5/2023.


Tổ công tác chuyên trách của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chia sẻ thông tin với phóng viên Báo Lạng Sơn về tình hình giải phóng mặt bằng dự án

Song song với việc chỉ đạo thành phố Lạng Sơn đẩy nhanh GPMB, UBND tỉnh cũng yêu cầu nhà đầu tư tập trung thi công khu tái định cư và các vị trí đã được bàn giao mặt bằng, đồng thời triển khai hạng mục sân golf nhằm thúc đẩy các hạng mục khác của dự án.

Về vấn đề này, ông Vũ Nhất, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc tế Lạng Sơn – doanh nghiệp thực hiện dự án cho biết: Hạng mục xây dựng khu tái định cư chậm tiến độ bởi công ty phải thực hiện lại quy trình đấu thầu thi công hạng mục hạ tầng kỹ thuật theo quy định của pháp luật. Đến nay, công ty đã cơ bản hoàn thiện các thủ tục theo quy định để triển khai xây dựng khu tái định cư trong tháng 5/2023. Về hạng mục sân golf, công ty đã đôn đốc các đơn vị tư vấn hoàn thiện thiết kế, đồng thời khẩn trương thực hiện bước lựa chọn nhà thầu thi công, ngay khi có mặt bằng sạch sẽ triển khai thi công.


Một toà nhà thuộc dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện

Trước thực tế dự án đang bị chậm tiến độ so với giấy chứng nhận đầu tư được cấp lần 7 (năm 2021), để dự án tiếp tục được triển khai theo đúng quy định của pháp luật, chủ đầu tư đang thực hiện quy trình thủ tục về điều chỉnh thời gian thực hiện dự án gửi các cấp có thẩm quyền của tỉnh xem xét, chấp thuận. Ông Hà Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Sở đã tiếp nhận hồ sơ và đang phối hợp với các sở, ngành cũng như chủ đầu tư thực hiện rà soát lại tổng thể dự án trước khi thực hiện bước phê duyệt điều chỉnh dự án theo quy định. Tinh thần chung là sở chung tay hỗ trợ nhà đầu tư tối đa để dự án được triển khai theo đúng các quy định của pháp luật cũng như góp phần thúc đẩy tiến độ dự án.

Dự án khách sạn, sân golf Hoàng Đồng – Lạng Sơn là dự án được đánh giá có sức lan toả rất lớn đối với quá trình phát triển đô thị thành phố Lạng Sơn nói riêng và của tỉnh Lạng Sơn nói chung. Do đó, trong thời gian tới, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh trong công tác GPMB, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục thì một yêu cầu quan trọng đặt ra là nhà đầu tư cần huy động đủ nguồn lực để thực hiện dự án, có như vậy mới tạo được chuyển biến rõ nét, tránh để dự án nghìn tỷ đồng vừa tái khởi động sau 17 năm “ngủ quên” thì lại rơi vào tình trạng “đắp chiếu”.

“Thời gian qua, thành phố Lạng Sơn đã quyết liệt trong GPMB Dự án Khách sạn, sân golf Hoàng Đồng, tuy nhiên để đạt được mục tiêu đến hết tháng 6/2023 hoàn thành GPMB dự án thì thành phố phải quyết liệt gấp đôi, gấp ba. Trong đó, các cấp, ngành, đoàn thể của thành phố cần tập trung tuyên truyền, vận động GPMB, tổ chức tuyên truyền cá biệt để đạt hiệu quả cao. Đối với nhà đầu tư, trách nhiệm của nhà đầu tư là phối hợp với chính quyền thành phố và xã Hoàng Đồng để tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ dự án, đồng thuận bàn giao mặt bằng. Cùng với đó, nhà đầu tư cần đảm bảo nguồn lực tài chính cho công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB để khi phê duyệt phương án thì tiến hành chi trả cho người dân kịp thời; đồng thời bố trí nguồn lực để triển khai thi công các hạng mục dự án, trước mắt là thi công ngay khu tái định cư”.

Ông Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Lạng Sơn

[Dự án Khách sạn, sân golf Hoàng Đồng – Lạng Sơn: Để khơi thông điểm nghẽn (Kỳ 1)]

BẢO VY - TRANG NINH