Thứ hai,  04/12/2023

Xung kích tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

– Nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị cả hệ thống tuyên giáo phải tập trung làm tốt là: phát huy vai trò của báo chí truyền thông trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch… Đây là sự định hướng để các cơ quan báo chí phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng này.


Phóng viên Báo Lạng Sơn tác nghiệp tại Công ty Cổ Phần In Lạng Sơn – Ảnh: Tuyết Mai

Trong bối cảnh hiện nay, báo chí đảm nhận sứ mệnh đấu tranh với những luận điệu sai trái, xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch. Báo chí trở thành công cụ, phương tiện, vũ khí sắc bén để tuyên truyền, đấu tranh, phản bác nhanh nhạy, kịp thời; đồng thời, cũng là diễn đàn huy động được đông đảo lực lượng quần chúng tham gia đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch bằng sự tương tác đa chiều với bạn đọc.

Lực lượng tuyến đầu

Thời gian qua, báo chí Lạng Sơn đã không ngừng phát triển, đội ngũ nhà báo tăng cả về số lượng và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn đặt ra. Hiện tại, tỉnh có 3 cơ quan báo chí là: Báo Lạng Sơn; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng; có 9 quan báo chí trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh.

Được sự quan tâm, chỉ đạo của tỉnh, các cơ quan báo chí được đầu tư về cơ sở vật chất, kinh phí, trang thiết bị và con người. Hiện nay, báo chí tỉnh có đủ các loại hình: báo nói, báo điện tử, báo in, báo hình. Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cho biết: Ngay sau khi Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị được ban hành, tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo, trong đó có lãnh đạo cơ quan báo chí của tỉnh là thành viên. Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo tỉnh, trong những năm qua, các cơ báo chí đã thể hiện vai trò quan trọng trong tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; không ngừng nỗ lực trong tuyên truyền những vấn đề lớn của đất nước, của tỉnh; định hướng văn hóa, thẩm mỹ cho bạn đọc; tích cực thông tin, tuyên truyền phản ánh thực tiễn đời sống xã hội, góp phần nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu thông tin của công chúng. Cùng đó, các cơ quan báo chí tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ uy tín, vị thế của Đảng và sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn dân.

Cùng với việc thường xuyên cập nhật các bài viết phân tích, luận giải, làm rõ những giá trị bền vững, tính đúng đắn, tính khoa học và tính cách mạng của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, các cơ quan báo chí của tỉnh phát huy vai trò xung kích trên mặt trận đấu tranh dư luận, kịp thời phản bác lại những luận điệu sai trái, xuyên tạc, bịa đặt, kích động của các thế lực thù địch; làm rõ âm mưu, phương thức thủ đoạn của các thế lực thù địch trong việc thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng. Các cơ quan báo chí cũng chú trọng tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, phản ánh kịp thời tình hình và kết quả trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh – quốc phòng, xây dựng Đảng, đối ngoại trên địa bàn tỉnh… Thông qua tuyên truyền trên báo chí đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần quan trọng vào định hướng tư tưởng và dư luận xã hội.

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền, các cơ quan báo chí của tỉnh đã mở chuyên trang, chuyên mục về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thực hiện bài viết, đặt bài, phát triển mạng lưới cộng tác viên cho chuyên mục.

Cụ thể, Báo Lạng Sơn duy trì ổn định trang “Xây dựng Đảng”; thực hiện tốt các chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chuyên mục “Biên giới và biển đảo Việt Nam”; trang chuyên đề và tuyên truyền đậm nét về các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước… Trung bình mỗi năm Báo Lạng Sơn đã thực hiện, khai thác đăng tải hơn 2.000 lượt tin, bài (kèm ảnh) trên báo in và báo điện tử có nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đấu tranh phản bác các thế lực thù địch, gương người tốt, việc tốt…

Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh xây dựng, phát sóng chuyên mục “Chính nghĩa” (từ tháng 1/2022), đến nay chuyên mục đã thực hiện được 4 số, với thời lượng trên 30 phút/số. Đây là chuyên mục mang tính chính luận cao với mục tiêu là đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thu hút đông đảo người nghe phát thanh, xem truyền hình.

Trong thông tin truyên truyền, các cơ quan báo chí từng bước kết hợp giữa vấn đề “xây” và “chống”, lấy tích cực để đẩy lùi tiêu cực. Trung bình mỗi năm, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh đăng tải, phát sóng hàng nghìn tin, bài, về các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ở các lĩnh vực của đời sống xã hội đến với đông đảo người dân; biểu dương những nhân tố mới, những điển hình tốt, góp phần đắc lực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp, bản sắc, tinh hoa văn hóa dân tộc, chống các tệ nạn xã hội để góp phần làm lành mạnh xã hội; cổ vũ điển hình tốt cũng chính là phủ nhận phản bác lại thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc về tình hình đất nước của các thế lực thù địch, các phần tử chống phá.

Đặc biệt, khi có vụ việc phức tạp, nhạy cảm xảy ra, các cơ quan báo chí luôn bảo đảm dòng chảy thông tin chính thống kịp thời đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, góp phần định hướng dư luận xã hội, đấu tranh bác bỏ thông tin xuyên tạc, giữ vững trận địa tư tưởng trên địa bàn toàn tỉnh.


Cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 490 đóng quân trên đảo Bạch Long Vĩ  tìm hiểu thông tin từ Báo Lạng Sơn – Ảnh : Hoàng Huấn

Tiếp tục nâng cao chất lượng tuyên truyền

Thời gian qua, cùng với thực hiện nhiệm vụ chung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, các cơ quan báo chí của tỉnh luôn xác định những nhiệm vụ mang tính chất riêng của cơ quan truyền thông địa phương.

Trong đó, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh ngày càng đổi mới về nội dung, hình thức để phù hợp với nhu cầu đọc, nghe, xem của độc giả; đồng thời, kiên trì thực hiện phương châm tuyên truyền “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, thẳng thắn, trung thực phản ánh các vấn đề tiêu cực trong xã hội. Đối với Báo Lạng Sơn, ngay sau khi các tin, bài đăng trên báo điện tử, đồng thời cũng được chia sẻ rộng rãi trên các fanpage, zalo page (zalo OA) của Báo Lạng Sơn để đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh đón nhận thông tin chính thống sớm nhất. Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh được đầu tư công nghệ OTT (là một giải pháp cung cấp nội dung phim và truyền hình theo một cách thức hoàn toàn mới, dựa vào đường truyền Internet tốc độ cao) đã thực hiện phát trực tiếp trên điện thoại di động, các thiết bị cầm tay thông minh để tiện cho khán, thính giả theo dõi và phản hồi. Qua đó, chất lượng tuyên truyền được nâng lên, trong đó có tuyên truyền đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

Để có những tác phẩm báo chí mang hơi thở cuộc sống, có sức thuyết phục cao, hằng năm, các cơ quan báo chí của tỉnh luôn chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, động viên đội ngũ biên tập viên, phóng viên tích cực nghiên cứu, trau dồi bản lĩnh chính trị, viết bài tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tham gia Giải báo chí về xây dựng Đảng và Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch… Qua đây, từng bước nâng cao nhận thức, tư duy và hình thành đội ngũ phóng biên, biên tập viên “có nghề” trong lĩnh vực tuyên truyền, bảo vệ tư tưởng của Đảng.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, các thế lực thù địch luôn lợi dụng các kênh thông tin để tăng cường những chiêu thức, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước ta. Đối với báo chí địa phương, công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tuy đã đạt được kết quả bước đầu, song vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế, bởi  khi viết những bài để bảo vệ hay đấu tranh phản bác một vấn đề nào đó thì thường được thể hiện ở thể  tài chính luận. Thể tài báo chí này đòi hỏi người viết phải có trình độ lý luận và kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sâu sắc với khả năng lập luận chặt chẽ, có tính thuyết phục cao mà hiện tại không phải cơ quan báo chí nào cũng có đội ngũ đáp ứng được như vậy. Bởi vậy, mỗi cơ quan báo chí của tỉnh đang tiếp tục xây dựng đội ngũ những nhà báo viết chính luận sắc sảo để có thể chủ động tác nghiệp vào mọi thời điểm, nhất là khi đất nước, quê hương có những sự kiện quan trọng…

Cùng với đó, mỗi một cán bộ, phóng viên đang không ngừng nỗ lực học tập, nhanh nhạy nắm bắt thông tin, linh hoạt, sáng tạo trong lựa chọn đề tài, cách thức tiếp cận, thể hiện để có thể truyền đạt, hiện thực hóa hệ tư tưởng của Đảng vào đời sống và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch một cách hiệu quả.

Có thể khẳng định rằng, trong thời đại công nghệ thông tin, mạng xã hội phát triển mạnh như hiện nay với đầy rẫy thông tin đa chiều, tốt xấu, thật giả lẫn lộn, đan xen, thì vai trò của báo chí ngày càng khẳng định trong việc bảo đảm dòng chảy của thông tin chính thống, có vai trò định hướng dư luận, nâng cao dân trí, phục vụ có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay.

HỒ XUÂN HƯƠNG