Thứ hai,  04/12/2023

Khắc phục hạn chế, nâng cao chỉ số DDCI

– Dựa trên kế hoạch nâng cao chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND cấp huyện (DDCI) năm 2023 do tỉnh ban hành, từ đầu năm đến nay, Sở Kế hoạch Đầu tư (KHĐT) đã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nhiều giải pháp. Trong đó, tập trung vào các chỉ số còn đạt thấp trong năm 2022.


Cán bộ Sở KHĐT hướng dẫn chủ doanh nghiệp thực hiện trực tuyến các thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Theo kết quả công bố; chỉ số DDCI năm 2022 của khối sở, ban, ngành đạt 75,99 điểm, tăng 7,5 điểm so với năm 2021. Đối với khối huyện, thành phố điểm trung vị đạt 74,65 điểm, tăng 2,11 điểm so với năm 2021. Mặc dù chỉ số này đã được cải thiện đáng kể so với năm 2021 nhưng vẫn còn các chỉ số thành phần chưa đạt được kỳ vọng như: tiếp cận đất đai và tính ổn định khi sử dụng đất; chi phí thời gian; cạnh tranh bình đẳng… Điều này cho thấy những cải cách của tỉnh chưa được các doanh nghiệp tiếp cận đầy đủ và còn có những bất cập trong quản lý, thực thi công vụ và việc tạo lập môi trường thân thiện cho người dân, doanh nghiệp.

Trên cơ sở đó, ngày 18/1/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 20 về khắc phục các hạn chế kết quả bộ chỉ số DDCI năm 2022. Theo đó, Sở KHĐT được giao chủ trì phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện công tác hỗ trợ các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố thực hiện các giải pháp khắc phục các chỉ số đạt thấp.

“Trong năm 2022, chỉ số DDCI đã được cải thiện đáng kể. Mặc dù vậy, chúng tôi cho rằng vẫn còn những chỉ số cần phải tiếp tục cải thiện hơn nữa như “chi phí thời gian”, “tiếp cận đất đai” và “cạnh tranh bình đẳng”. Nhất là đối với chỉ số “tiếp cận đất đai và tính ổn định khi sử dụng đất”, Sở TNMT cần tập trung giải quyết các thủ tục về đất đai liên quan đến việc tạo mặt bằng cho các cụm, khu công nghiệp và mặt bằng kinh doanh cho doanh nghiệp cũng như người dân. Bên cạnh đó, việc minh bạch và công khai các thông tin dù đã được các sở, ngành và các huyện, thành phố quan tâm nhưng đôi khi vẫn chưa kịp thời đối với người dân, doanh nghiệp. Do đó, cộng đồng doanh nghiệp rất mong muốn thời gian tới, tỉnh tiếp tục có những giải pháp hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, công khai, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật.”

Ông Hồ Phi Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

Ngay trong quý I/2023, Sở KHĐT đã chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai kế hoạch tập huấn nâng cao chỉ số DDCI cho 6 đơn vị đứng cuối bảng xếp hạng (mỗi khối lựa chọn 3 đơn vị) gồm: Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn; Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT); Cục Quản lý thị trường; UBND huyện Văn Quan; UBND huyện Cao Lộc; UBND huyện Đình Lập. Trong các cuộc tập huấn, đơn vị tư vấn phân tích kỹ các chỉ số còn đạt thấp đối với từng sở, ban, ngành hoặc huyện. Từ đó, hỗ trợ các đơn vị xây dựng kế hoạch cải thiện với mỗi chỉ số.

Với Sở TNMT, dựa trên các phân tích của đơn vị tư vấn, trong năm 2023, đơn vị tập trung cải thiện các chỉ số như: tính minh bạch và tiếp cận thông tin; chi phí thời gian… Đơn cử như đối với chỉ số “tính minh bạch và tiếp cận thông tin”, nhóm tư vấn đã chỉ rõ các hạn chế như: trang website của sở có đường truyền không ổn định, thường xuyên bị lỗi; ảnh hưởng đến việc tra cứu, khai thác thông tin; các thông tin quy hoạch chưa được công bố… Do đó, đơn vị đã tổ chức kiểm tra, khắc phục triệt để những lỗi đường truyền mạng internet ảnh hưởng đến việc truy cập trang thông tin điện tử của sở; cập nhật thường xuyên các thông tin, dữ liệu quy hoạch… đến nay các thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của 11 huyện, thành phố đến nay đã được tích hợp ngay trong phần cổng thông tin dữ liệu đất đai tỉnh, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tra cứu.

Cùng với Sở TNMT, Cao Lộc cũng là một trong các huyện được tập huấn, hỗ trợ xây dựng kế hoạch cải thiện chỉ số DDCI năm 2023. Để đạt được mục tiêu đó, ngoài các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong việc tiếp cận thông tin, thực hiện thủ tục hành chính, lãnh đạo UBND huyện đã trực tiếp đối thoại, vận động và kêu gọi các doanh nghiệp trên địa bàn thành lập Hội Doanh nghiệp huyện Cao Lộc. Từ đó, phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp – chính quyền để ghi nhận những khó khăn, vướng mắc và giải quyết cho doanh nghiệp, góp phần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

Bà Phùng Thị Thanh Nga, Phó Giám đốc Sở KHĐT cho biết: Ngoài 6 đơn vị nằm trong kế hoạch, Sở KHĐT và đơn vị tư vấn còn triển khai tập huấn cho 2 đơn vị khác là Sở Nội vụ và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cùng đó, nhiều đơn vị là UBND cấp huyện và một số sở, ngành đã chủ động liên hệ, đề xuất triển khai tập huấn nâng cao chỉ số DDCI năm 2023. Điều này cho thấy, các đơn vị rất quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Không chỉ các đơn vị có chỉ số DDCI năm 2022 đạt thấp, các đơn vị nằm trong tốp đầu bảng xếp hạng cũng tiếp tục nỗ lực thực hiện các giải pháp để nâng cao hơn nữa các chỉ số thành phần. Trong đó, phải kể đến huyện Bình Gia (Năm 2022, chỉ số DDCI của huyện đã được cải thiện đáng kể so với năm 2021 khi đã bứt phá từ vị trí thứ 11 lên vị trí thứ 3 trong khối địa phương).

Theo ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Bình Gia, trong năm 2022, nhiều chỉ số thành phần DDCI như “chi phí thời gian”, “cạnh tranh bình đẳng”… của huyện đã được cải thiện mạnh mẽ và hầu hết các chỉ số đều xếp vị trí cao (từ hạng 1 – hạng 3) trong nhóm địa phương. Đối với các chỉ số trên, huyện tiếp tục phấn đấu nâng điểm các chỉ số từ 0,1 – 0,3 điểm. Tuy nhiên, vẫn còn 1 chỉ số đạt rất thấp là “chi phí không chính thức” (hạng 8). Do vậy, huyện đã phân công nhiệm vụ cho Phòng Nội vụ chủ trì phối hợp với UBND các xã, thị trấn cùng 9 phòng, ban khác chịu trách nhiệm cải thiện chỉ số này bằng cách tăng cường giám sát việc phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, kiên quyết xử lý nghiêm công chức, viên chức có thái độ hách dịch, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà, từ chối các yêu cầu đúng quy định của doanh nghiệp, người dân. Bên cạnh đó, thực hiện niêm yết, công khai mức thu các loại phí, lệ phí, giá dịch vụ, công khai thông tin đường dây nóng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính huyện… Từ các giải pháp đang thực hiện, năm 2023, huyện phấn đấu chỉ số trên đạt 7,99 điểm, tăng 0,74 điểm. Ngoài ra, với các chỉ số không đạt mục tiêu đề ra, lãnh đạo các đơn vị chủ trì sẽ chịu trách nhiệm trước UBND huyện.

Được biết, hiện tại, đơn vị tư vấn đang phối hợp với Sở KHĐT hoàn thiện cơ sở dữ liệu doanh nghiệp và xây dựng bộ công cụ đánh giá chỉ số DDCI năm 2023. Dự kiến, việc phát phiếu khảo sát chỉ số DDCI năm 2023 sẽ được triển khai từ cuối tháng 8/2023 và hoàn thành vào tháng 11/2023.

“Để nâng cao chỉ số DDCI trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023, đơn vị đã tập trung hỗ trợ địa phương xây dựng kênh thông tin địa phương để có thể ghi nhận các kiến nghị khó khăn, vướng mắc từ doanh nghiệp và từ đó kịp thời có những điều chỉnh để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, đơn vị đã chia sẻ những cách làm hay đến các sở, ngành và các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là những kinh nghiệm nâng cao chỉ số DDCI của tỉnh Quảng Ninh. Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, đơn vị tư vấn đã gặp gỡ trực tiếp nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và nhận được nhiều ý kiến đánh giá khách quan về những hạn chế trong công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Từ đó, đơn vị đã phản ánh trung thực đến tỉnh và tỉnh rất tích cực lắng nghe, có những điều chỉnh kịp thời.

Hiện tại, nhóm tư vấn đang phối hợp với Sở KHĐT hoàn thiện cơ sở dữ liệu và hoàn thiện bộ công cụ đánh giá chỉ số DDCI. Dự kiến, trong năm 2023, số lượng chỉ số thành phần trong bộ chỉ số DDCI sẽ không thay đổi. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiến hành lược bỏ, bổ sung hoặc hiệu chỉnh một số chỉ tiêu khảo sát trong mỗi chỉ số thành phần”.

Tiến sĩ Nguyễn Đức Nhật (Công ty TNHH MTV Indochina Survey), Trưởng nhóm tư vấn DDCI tỉnh Lạng Sơn năm 2023

Có thể thấy trong năm 2023, khối sở, ban, ngành và khối huyện, thành phố đều có các giải pháp cụ thể hơn rất nhiều so với những năm trước đây trong việc cải thiện chỉ số DDCI. Trong đó, với mỗi chỉ số thành phần, các đơn vị đều đề ra mức phấn đấu cụ thể và người chịu trách nhiệm thực hiện. Điều này đã và đang cho thấy quyết tâm của các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố trong việc nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh.

GIA KHÁNH