Thứ hai,  04/12/2023

Sẵn sàng cho Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVII

– Chỉ còn một tuần nữa, Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 sẽ chính thức diễn ra (ngày 27 và 28/7). Với sự chủ động và tập trung cao độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đến thời điểm này, LĐLĐ tỉnh cơ bản đã hoàn tất các nội dung chuẩn bị cho đại hội.

Các đại biểu tham gia khánh thành công trình đường kiểm tra cột mốc 1227/2 tại huyện Lộc Bình (Công trình cấp tỉnh chào mừng đại hội
công đoàn các cấp)

Để công tác chuẩn bị đại hội đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, tháng 9/2022, LĐLĐ tỉnh đã thành lập 4 tiểu ban gồm: nội dung; nhân sự; tuyên truyền; tổ chức và phục vụ đại hội. Sau khi thành lập, các tiểu ban đã nhanh chóng triển khai thực hiện các nội dung công việc được giao phụ trách.

Trong đó, dự thảo báo cáo chính trị do Tiểu ban Nội dung phụ trách là một trong những nội dung quan trọng được Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đặc biệt quan tâm. Do đó, các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đều trực tiếp tham gia vào Tiểu ban Nội dung để trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng dự thảo báo cáo.

Trên cơ sở chủ động tổng hợp thông tin sớm từ các đơn vị, Tiểu ban Nội dung đã xây dựng và hoàn thành dự thảo báo cáo ngay từ tháng 1/2023. Dự thảo được LĐLĐ tỉnh gửi các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) LĐLĐ tỉnh và các cấp công đoàn đóng góp ý kiến. Sau khi tiếp thu ý kiến và chỉnh sửa, bổ sung đến lần thứ ba, dự thảo báo cáo tiếp tục được LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành thảo luận, tổ chức lấy ý kiến tại các đại hội. Với việc lấy ý kiến qua nhiều bước, nội dung dự thảo báo cáo cơ bản đã hoàn thiện, đảm bảo phản ánh đầy đủ, toàn diện, khách quan kết quả mà các cấp công đoàn đã đạt được. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Tiểu ban Nội dung, dự thảo báo cáo được cấp ủy cùng cấp, Tổng LĐLĐ Việt Nam thẩm định và phê duyệt chính thức vào giữa tháng 7/2023.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và thành viên Tiểu Ban nội dung họp bàn về nội dung dự thảo báo cáo chính trị

Điểm nổi bật được chỉ ra trong dự thảo báo cáo là 15/15 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu chủ yếu đều được thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVI đề ra. Cụ thể như: hằng năm, tỷ lệ CĐCS xếp loại vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân đạt 91,3% (vượt 18,8%); công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 100% (vượt 10%)… Cũng trong báo cáo, mục tiêu, nhiệm vụ được đưa ra đảm bảo mang tính định hướng cho hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ tới, các nội dung đều gắn với tình hình, xu hướng phát triển của xã hội và tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Về công tác nhân sự, Tiểu ban Nhân sự đã căn cứ theo hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam để thực hiện đúng theo những điểm mới được quy định. Bà Hoàng Thị Oanh, Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra, LĐLĐ tỉnh, Thành viên Thường trực Tiểu ban Nhân sự cho biết: Công tác chuẩn bị nhân sự trình đại hội được thực hiện theo quy trình 5 bước rất chặt chẽ. Do đó, nhân sự được lựa chọn giới thiệu đều đảm bảo đủ tiêu chuẩn và có phẩm chất, năng lực, uy tín. Số lượng các đồng chí trong BCH công đoàn được tiểu ban cân đối chia theo thang số lượng đoàn viên với mục tiêu tinh gọn, giảm về số lượng, nâng cao chất lượng. Theo đó, dự kiến BCH LĐLĐ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 33 đồng chí (giảm 2 đồng chí so với nhiệm kỳ trước).

Cùng đó, để làm rõ thêm các kết quả đạt được, lan tỏa những cách làm hay, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo 19 đơn vị xây dựng tham luận. Một số đơn vị đã quan tâm đổi mới cách trình bày. Bà Dương Mai Khoa, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh cho biết: Cuối tháng 6/2023, chúng tôi đã xây dựng báo cáo tham luận về đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Xanh – Sạch – Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” và gửi cấp trên duyệt nội dung. Sau đó, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng tham luận bằng phóng sự hình để có minh chứng thuyết phục và tạo sức hấp dẫn. Hiện nay, tham luận của chúng tôi đã hoàn thành và sẵn sàng trình bày trước đại hội.

Mặt khác, công tác tuyên truyền được Tiểu ban Tuyên truyền phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường và đẩy mạnh qua nhiều hình thức như cổ động trực quan, qua các phương tiện truyền thông. Trong đó, tập trung tuyên truyền cao điểm trong tháng 7.

Ông Lý Đức Thanh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVII là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, là dịp sinh hoạt chính trị dân chủ, rộng rãi của cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, lao động, thể hiện sự thống nhất về ý chí và hành động, đảm bảo cho việc thực hiện tốt những nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong nhiệm kỳ tới. Đến thời điểm này, cơ bản nội dung chuẩn bị đại hội đã hoàn tất và sẵn sàng cho ngày chính thức tổ chức đại hội.

HOÀNG NHƯ