Thứ hai,  04/12/2023

Lan tỏa giá trị tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

– Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC), góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có giá trị quan trọng về lý luận và thực tiễn. Để lan tỏa giá trị của tác phẩm, cấp ủy các cấp đã có những việc làm cụ thể, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng.

Các đại biểu dự hội nghị học tập tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Ảnh: Đình Quang

Tác phẩm tập hợp các bài viết tổng quan, đúc rút những bài học kinh nghiệm quý giá, có giá trị cả về lý luận và thực tiễn phong phú về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong đó nhiều nội dung đã được thể chế hóa thành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đây chính là “chìa khoá” giúp mỗi cán bộ, đảng viên trên từng cương vị công tác mở rộng tầm nhìn, xác lập quan điểm, nhận thức đúng đắn, khách quan, toàn diện về công tác PCTNTC, đồng thời liên hệ, vận dụng vào thực tiễn, thấm nhuần bài học răn đe, cảnh tỉnh vi phạm để tự điều chỉnh hành vi.

Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng

Ngay sau khi cuốn sách được phát hành, ngày 29/3/2023 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 104-KH/TU về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm. Mục tiêu lớn nhất của đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng này là nâng cao ý thức, trách nhiệm, quyết tâm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong công tác PCTNTC; đấu tranh phòng, chống, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, vận dụng những vấn đề lý luận và thực tiễn đề cập trong tác phẩm vào công tác PCTNTC ở các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Cùng đó, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập tác phẩm với hơn 20.800 đại biểu là cán bộ lãnh đạo, đảng viên tham dự (hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 315 điểm cầu trong toàn tỉnh).

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đảng bộ trực thuộc đã ban hành kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị quán triệt, học tập tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Là đơn vị triển khai sâu rộng nội dung tác phẩm từ đầu tháng 5/2023, Thành ủy Lạng Sơn đã cung cấp tài liệu để cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội từ thành phố đến cơ sở và toàn thể cán bộ, đảng viên tiếp cận, nghiên cứu, học tập.

Bà Hoàng Minh Thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố cho biết: Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo đưa việc tuyên truyền, giới thiệu tác phẩm, nội dung cốt lõi của tác phẩm vào sinh hoạt chi bộ; trong các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên; chỉ đạo tăng cường các hoạt động hội thảo, tọa đàm… làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn của công tác PCTNTC… Ban Thường vụ Thành ủy cũng lựa chọn 8 tổ chức cơ sở đảng để chỉ đạo tổ chức sinh hoạt điểm và thời gian hoàn thành trước ngày 10/5. Sau các buổi sinh hoạt, các đại biểu cấp trên đều có đánh giá chất lượng, đồng thời ghi nhận cách triển khai để từ đó chỉ đạo, định hướng nhân rộng.

Sau khi tham gia buổi quán triệt chuyên đề của Đảng ủy phường Tam Thanh về giới thiệu nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về PCTNTC, ông Trần Công Ty, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng khối 3, Đảng bộ phường Tam Thanh chia sẻ: Tác phẩm thực sự là cẩm nang trong công tác PCTNTC, vấn đề rất cốt lõi để xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Về chi bộ, tôi đã trực tiếp thông tin tổng quan về tác phẩm, nội dung cốt lõi của tác phẩm đến các đảng viên. Đồng thời, tiếp tục tập trung nghiên cứu sâu, liên hệ thực tiễn các nội dung của tác phẩm gắn với xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương.

Tính đến hết tháng 5/2023, 100% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ thành phố đã triển khai các buổi học tập, sinh hoạt chuyên đề về nội dung tác phẩm. Theo đó, hình thức triển khai được thực hiện linh hoạt như: tổ chức hội nghị chuyên đề; tổ chức lồng ghép với việc triển khai các phong trào, tuyên truyền các nội dung của cuốn sách trên mạng xã hội…

Tại Đảng bộ Khối Cơ quan tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời, quán triệt việc triển khai đợt sinh hoạt phải được tổ chức thường xuyên, tập trung cao điểm vào dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn, ngày truyền thống.

Bà Nguyễn Thị Kiều Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cho biết: Để đảm bảo thực hiện đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, hiệu quả, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành kế hoạch; cung cấp tài liệu cho việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền về tác phẩm; định hướng nội dung thông tin, tuyên truyền. Cùng đó, Đảng ủy chú trọng tuyên truyền các vấn đề trọng tâm của tác phẩm trên trang thông tin điện tử, fanpage của Đảng bộ Khối; tích hợp đưa vào bài giảng các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới.

Qua khảo sát cho thấy, hiện 100% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối đã triển khai sinh hoạt chuyên đề về nội dung tác phẩm. Nhiều đảng ủy, chi ủy cơ sở đã xây dựng kế hoạch tổ chức nghiêm túc đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng gắn với sinh hoạt chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương. Chú trọng liên hệ sâu sắc với thực tiễn của cơ quan, đơn vị; nêu cao vai trò, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng này.

Cùng với Thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đến nay các huyện ủy trên địa bàn tỉnh đã quán triệt, triển khai rộng rãi đợt sinh hoạt chính trị về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư, tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị.

Cùng với đó, cuốn sách cũng được các hội, đoàn thể đưa vào làm nội dung trọng tâm triển khai học tập trong các kỳ sinh hoạt. Các trung tâm chính trị cũng tích hợp nội dung tác phẩm vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên. Các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang, nhóm trên mạng xã hội về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Từng bước tạo chuyển biến tích cực

Thực hiện các nhiệm vụ PCTNTC, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã triển khai các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác PCTNTC trên địa bàn tỉnh, nhất là việc thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh về PCTNTC. Đồng thời, xác định công tác thanh tra, kiểm tra là biện pháp hữu hiệu ngăn chặn, PCTNTC.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện nghiêm túc công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, trách nhiệm người đứng đầu; việc thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, tổ chức cơ sở đảng ở những lĩnh vực liên quan đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng của Nhân dân và lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

Để công tác PCTNTC thực sự phát huy hiệu quả, đảm bảo thực hiện quyết liệt, toàn diện trong năm 2023, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác PCTNTC.

Cụ thể, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 61 ngày 9/3/2023 về “Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023” trên địa bàn tỉnh. Trong đó nhấn mạnh: Cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành trong công tác PCTNTC; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong công tác PCTNTC; kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn tại, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực; tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, có năng lực và trình độ chuyên môn vững vàng; triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp PCTNTC; phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi, vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật.

Theo đó, trong 7 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh triển khai và kết thúc 12/15 cuộc thanh tra về thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; phát hiện vi phạm và kiến nghị thu hồi 383,93 triệu đồng, đã thu hồi 383,93 triệu đồng, đạt tỷ lệ 100%. Qua thanh tra đã chuyển hồ sơ 3 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để xác minh, làm rõ; cơ quan cảnh sát điều tra đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 vụ, 4 bị can. Việc quan tâm công tác PCTNTC, xử lý nghiêm sai phạm theo quy định của Đảng, Nhà nước đã để lại dấu ấn tốt, củng cố niềm tin của Nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Những kết quả đạt được trong thời gian qua là cơ sở khẳng định rõ quyết tâm chính trị, sự kiên quyết, thống nhất giữa nói và làm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong đấu tranh PCTN, TC ở Lạng Sơn. Trên cơ sở tiếp thu giá trị lý luận và thực tiễn thông qua tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác đấu tranh PCTNTC một cách hiệu quả.

TRUNG XUÂN