Thứ hai,  04/12/2023
Đại đoàn kết - Sức mạnh diệu kỳ
Đại đoàn kết - Sức mạnh diệu kỳ
- Chiến thắng 30/4/1975 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, để lại cho chúng ta nhiều bài học quý, trong đó có bài học về sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc. Đoàn kết luôn là truyền thống quý báu, nguồn...
Thực hiện Nghị quyết 35: Sự vào cuộc tích cực của ngành giáo dục
Thực hiện Nghị quyết 35: Sự vào cuộc tích cực của ngành giáo dục
- Hiện nay, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh (GD&ĐT) có hơn 20.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên và trên 150.000 học sinh, sinh viên từ phổ thông đến trường chuyên nghiệp. Đây là lực lượng góp sức quan trọng trong việc đưa Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị đi vào thực tiễn, qua...
Chủ động phòng, chống không để dịch COVID-19 bùng phát trở lại
Chủ động phòng, chống không để dịch COVID-19 bùng phát trở lại
- Trước bối cảnh dịch COVID-19 có xu hướng gia tăng từ đầu tháng 4/2023, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch, chỉ đạo Sở Y tế (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh) chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan chủ động các...
Đồng bộ giải pháp “khơi thông” hàng hóa xuất, nhập khẩu
Đồng bộ giải pháp “khơi thông” hàng hóa xuất, nhập khẩu
- Thời gian qua, lượng xe ô tô chở hàng hóa xuất, nhập khẩu (XNK) qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh tăng cao dẫn đến tình trạng ùn ứ. Đến thời điểm hiện tại, tình trạng trên đã cơ bản được giải quyết. Để có được kết quả đó, các lực lượng chức năng tại cửa...