Thứ sáu,  23/02/2024
Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại
Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại
- Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại, thông tin đối ngoại (TTĐN) gắn với những định hướng, phát triển kinh - tế xã hội của tỉnh, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp chú trọng thực hiện tuyên truyền, quán triệt công...
Phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
Phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
- Sau 5 năm thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 3/10/2017 của Ban Bí thư ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái,“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội...
Cao Lộc - 115 năm xây dựng và phát triển
Cao Lộc - 115 năm xây dựng và phát triển
- Cuối thế kỷ XIX, thời Pháp thuộc, Cao Lộc đã trải qua nhiều giai đoạn chia, tách, sáp nhập. Các châu, phủ, tổng, xã liên tục có sự thay đổi về tên gọi, cơ cấu các địa hạt và các đơn vị hành chính. Ngày 31/12/1907, Châu Cao Lộc được chính quyền Pháp ở Bắc Kỳ ấn...
Chủ động nguồn cung hàng hóa dịp cuối năm và Tết Nguyên đán
Chủ động nguồn cung hàng hóa dịp cuối năm và Tết Nguyên đán
- Tết Dương lịch năm 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 gần nhau nên nhu cầu mua sắm, tiêu dùng các loại hàng hóa sẽ tăng cao so với thời điểm trong năm. Để đảm bảo nguồn cung hàng hóa phục vụ người dân, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Công Thương, các...
Xây dựng lực lượng vũ trang “tinh, gọn, mạnh”
Xây dựng lực lượng vũ trang “tinh, gọn, mạnh”
- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân tham gia xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh ngày càng vững mạnh. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng...