Thứ tư,  08/12/2021
Ngành ngân hàng tỉnh: Chung tay xóa tín dụng “đen”
Ngành ngân hàng tỉnh: Chung tay xóa tín dụng “đen”
(LSO) - Phát triển các chương trình tín dụng với lãi suất phù hợp, giúp người dân dễ dãng hơn trong việc tiếp cận nguồn vốn là những giải pháp mà ngành ngân hàng Lạng Sơn đã và đang triển khai để cùng các cơ quan chức năng xóa tín dụng “đen” trên địa bàn. Đẩy mạnh các chương...
Na Chi Lăng: Nâng tầm thương hiệu
Na Chi Lăng: Nâng tầm thương hiệu
(LSO) - Năm 2019, huyện Chi Lăng có gần 1.800 ha na, là huyện trồng na lớn nhất các tỉnh phía Bắc. Không chỉ vậy, sản phẩm na Chi Lăng trong 3 năm trở lại đây luôn lọt vào Top 5 “Thương hiệu vàng của nông nghiệp Việt Nam”. 6 quả na giá 100 triệu đồng Đó là thông...
Công điện về việc ứng phó với cơn bão số 03
Công điện về việc ứng phó với cơn bão số 03
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN Điện: Thực hiện Công điện số 08/CĐ-TWPCTT hồi 14 giờ 00 ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai - Uỷ ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Theo dự báo của Trung tâm...
Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Ngày 30-5-2019, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước NGUYỄN PHÚ TRỌNG đã ký ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nhân dịp này, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có bài...
Đền ơn đáp nghĩa:  Sâu nặng nghĩa tình
Đền ơn đáp nghĩa: Sâu nặng nghĩa tình
(LSO) - Hằng năm, cứ vào tháng 7, nhân dân cả nước nói chung, tỉnh Lạng Sơn nói riêng lại sôi nổi các hoạt động đền ơn đáp nghĩa (ĐƠĐN), tri ân với gia đình chính sách, người có công (NCC), thương binh, liệt sĩ. Giải quyết tốt chế độ chính sách Đã nhiều năm nay, vào dịp 27/7...