Thứ bảy,  24/02/2024
Vững bước đi lên
Vững bước đi lên
- Ngày 17/10/1950, tỉnh Lạng Sơn hoàn toàn giải phóng, kết thúc một giai đoạn kháng chiến gian khổ và kiên cường của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc Lạng Sơn trong cuộc kháng chiến trường kỳ anh dũng do Đảng ta lãnh đạo. Sau 72 năm giải phóng, Lạng Sơn đã và đang vươn mình...
Thành phố Lạng Sơn 20 năm xây dựng và phát triển
Thành phố Lạng Sơn 20 năm xây dựng và phát triển
- Cách đây 20 năm, đúng dịp kỷ niệm 52 năm ngày giải phóng Lạng Sơn, ngày 17/10/2002, Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2002/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Lạng Sơn thuộc tỉnh Lạng Sơn. Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, thành phố trẻ Lạng Sơn đã có những bước chuyển mình...
Tuổi trẻ Lạng Sơn cống hiến - xây dựng và phát triển quê hương
Tuổi trẻ Lạng Sơn cống hiến - xây dựng và phát triển quê hương
- Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930), Đảng đã thấy rõ tầm quan trọng của việc xây dựng tổ chức Đoàn. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ nhất (tháng 10/1930) đã đặt nền móng cho sự ra đời của Đoàn Thanh niên Cộng sản. Khi thành lập, Đoàn Thanh niên...
10 năm một chặng đường
10 năm một chặng đường
- Tháng 10/2012, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh (HHDN) được thành lập với gần 200 doanh nghiệp hội viên. Sau 10 năm hoạt động hiệp hội đã khẳng định vị trí, vài trò trong dẫn dắt, định hướng, hỗ trợ hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh. Lắp ráp xe máy điện, xe đạp...
Vang mãi hào khí Chi Lăng
Vang mãi hào khí Chi Lăng
- Chi Lăng là vùng đất giàu truyền thống gắn liền với những chiến công hiển hách trong công cuộc dựng nước, giữ nước. Qua các giai đoạn lịch sử, hào khí Chi Lăng vẫn luôn vang vọng, là niềm tự hào của Nhân dân các dân tộc huyện Chi Lăng nói riêng và của Lạng Sơn nói...
Cho vay ưu đãi theo Nghị định 28: Tiếp sức cho người dân vùng khó
Cho vay ưu đãi theo Nghị định 28: Tiếp sức cho người dân vùng khó
- Nhằm hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho người dân vùng khó, ngày 26/4/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2022/NĐ-CP về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 2021 - 2030,...
Chính sách cho nghệ nhân sau công nhận: Còn nhiều bất cập
Chính sách cho nghệ nhân sau công nhận: Còn nhiều bất cập
- Nghệ nhân dân gian là người nắm giữ và thực hành ở trình độ cao về di sản văn hóa phi vật thể, được coi như những “báu vật nhân văn sống”. Thời gian qua, nhiều nghệ nhân của Lạng Sơn đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân (NNND), Nghệ nhân Ưu...
Vụ việc hộ kinh doanh Chợ Đông Kinh đồng loạt nghỉ bán hàng: Cần tạo đồng thuận để cùng phát triển (Kỳ II)
Vụ việc hộ kinh doanh Chợ Đông Kinh đồng loạt nghỉ bán hàng: Cần tạo đồng thuận để cùng phát triển (Kỳ II)
Kỳ II: Sự chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh - Trước tình trạng các hộ kinh doanh chợ Đông Kinh tập trung tại cổng UBND tỉnh từ sáng 27/9/2022 đề nghị được gặp lãnh đạo để đề đạt các nguyện vọng của mình liên quan đến việc điều chỉnh tăng giá thuê quầy của Công ty cổ phần...