Thứ hai,  04/12/2023
Thanh niên Lạng Sơn: Sôi nổi tình nguyện hè
Thanh niên Lạng Sơn: Sôi nổi tình nguyện hè
- Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè (TNTNH) năm nay diễn ra sôi nổi, rộng khắp với đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), học sinh, sinh viên tham gia. Những công trình, phần việc vì cộng đồng được triển khai trong dịp này thể hiện khát vọng cống hiến của thanh niên đối với quê hương...
Xung kích tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Xung kích tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
- Nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung...
Linh hoạt biện pháp tạo thuận lợi cho hoa quả tươi xuất khẩu
Linh hoạt biện pháp tạo thuận lợi cho hoa quả tươi xuất khẩu
- Từ tháng 5/2023 đến nay, các địa phương trong cả nước bước vào giai đoạn thu hoạch rộ các loại hoa quả, nhất là các loại hoa quả trong danh mục xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Do đó, số lượng xe chở hoa quả tươi xuất khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh đã tăng...
Phát huy quyền làm chủ, khơi dậy sức mạnh của Nhân dân
Phát huy quyền làm chủ, khơi dậy sức mạnh của Nhân dân
- Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: “Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm dân là gốc”. Thực hiện quan điểm trên, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh luôn lấy phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm,...
75 năm học và làm theo Bác về thi đua ái quốc
75 năm học và làm theo Bác về thi đua ái quốc
- Trong 75 năm qua, thực hiện lời kêu gọi “Thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (11/6/1948-11/6/2023), các cấp uỷ Đảng, chính quyền, toàn dân nói chung, Nhân dân Xứ Lạng nói riêng đã học tập và ra sức làm theo, cùng nhau thi đua, góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày...
Chủ động triển khai các giải pháp tiết kiệm điện
Chủ động triển khai các giải pháp tiết kiệm điện
- Việc cung ứng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong mùa hè đang đứng trước nguy cơ thiếu hụt do nguồn điện sản xuất từ các nhà máy thủy điện gặp khó khăn. Trước nguy cơ thiếu hụt điện năng, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người dân...
Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn - tự hào 90 năm xây dựng và phát triển
Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn - tự hào 90 năm xây dựng và phát triển
- Trong 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt nam, trực tiếp là Đảng bộ tỉnh, Nhân dân các dân tộc Lạng Sơn luôn phát huy truyền thống yêu nước cách mạng, kiên cường bất khuất trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm; cần cù, chịu khó, năng động,...