Thứ hai,  04/12/2023

Bắc Sơn tăng cường quản lý đất đai

(LSO) – Năm 2019, lĩnh vực tài nguyên và môi trường được huyện Bắc Sơn xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Cấp ủy huyện chỉ đạo chính quyền các cấp phải chấn chỉnh việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý đất đai. Từ đó, tạo tiền đề để sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai vào phát triển kinh tế – xã hội.

Trước năm 2018, Long Đống là một trong số các xã xảy ra phổ biến tình trạng người dân sử dụng đất trái mục đích, cụ thể là xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp. Điều này, ảnh hưởng không nhỏ tới quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn.

Nhằm chấn chỉnh, lập lại trật tự quản lý đất đai trên địa bàn, UBND xã Long Đống đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ. Trước tiên, xã cho rà soát tất cả các trường hợp đã vi phạm, từ đó phân loại, những trường hợp phù hợp quy hoạch phát triển khu dân cư sẽ hướng dẫn các hộ gia đình lập hồ sơ địa chính để chuyển mục đích sử dụng đất. Đối với các trường hợp chưa phù hợp quy hoạch thì báo cáo, đề xuất biện pháp xử lý, hoặc nếu quy hoạch phát triển khu dân cư được duyệt có những bất cập thì xin chủ trương của huyện để thực hiện điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp.

Hộ gia đình ông Hà Văn Sáy, thôn Nà Cuôn, xã Đồng Ý xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp đã thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định

Ngoài ra, công tác tuyên truyền vận động phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai được xã coi trọng. Trong đó chú trọng đến việc tuyên truyền các điều khoản liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất.

Nhờ đó, từ năm 2018 đến hết quý I/2019, xã Long Đống đã hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho 64 trường hợp. Trong đó, năm 2018 huyện giao chỉ tiêu xử lý 49 hồ sơ, xã hướng dẫn người dân được 52 hồ sơ; 3 tháng đầu năm nay huyện giao chỉ tiêu xử lý 3 hồ sơ, xã tiếp nhận 15 hồ sơ và giải quyết được 12 hồ sơ. Hiện tượng vi phạm sử dụng đất sai mục đích trên địa bàn xã hầu như không phát sinh thêm từ năm 2018 đến nay.

Ông Lộc Quang Cường, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cho biết: Long Đống là một trong số các xã thực hiện rất tốt trách nhiệm của mình trong việc xử lý những trường hợp sử dụng đất sai mục đích do địa phương quản lý, hiện tượng người dân xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp tại Long Đống đã được kiểm soát.

Sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền cấp xã trong việc tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, góp phần quan trọng làm giảm tình trạng sử dụng đất sai mục đích. Tình trạng xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp, hiện tượng tự ý chuyển nhượng, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất đã giảm mạnh trong năm 2018 và 3 tháng đầu năm 2019. Điều này thể hiện ở chỗ từ năm 2018 đến nay, các xã chưa phát hiện thêm trường hợp xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp tại các xã, thị trấn.

Đối với việc xử lý các trường hợp xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp tồn đọng trước đây tiến độ cũng rất khẩn trương. Theo số liệu thống kê của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, đầu năm 2018, toàn huyện có 786 trường hợp vi phạm; hết năm 2018, huyện đã xử lý và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính về chuyển đổi mục đích sử dụng được 455 trường hợp. Năm 2019, huyện đang tập trung xử lý dứt điểm đối với 331 trường hợp còn tồn; chỉ tính riêng trong 3 tháng đầu năm nay, các xã đã tiếp nhận hướng dẫn hoàn thiện 114 hồ sơ và đã giải quyết 87 hồ sơ cho các đối tượng.

Không chỉ tập trung xử lý các trường hợp sử dụng đất sai mục đích, huyện Bắc Sơn còn tập trung chỉ đạo thực hiện chỉnh lý và cấp giấy chứng nhận mới cho trên 300 trường hợp đã hiến đất xây dựng các công trình hạ tầng trên địa bàn. Hiện nhiệm vụ này đang được các xã vào cuộc rà soát theo đúng tiến độ, phấn đấu thực hiện xong trong quý IV/2019.

Ngoài ra, hàng năm huyện cũng tập trung rà soát, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và thực hiện công bố công khai để người dân biết phối hợp thực hiện.

Trang Ninh - Gia Huy