Thứ hai,  05/06/2023
Cựu chiến binh Bắc Sơn: Vươn lên từ nguồn vốn vay ưu đãi
Cựu chiến binh Bắc Sơn: Vươn lên từ nguồn vốn vay ưu đãi
- Với tổng số 97,8 tỷ đồng dư nợ cho vay ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), đến nay, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Bắc Sơn là đơn vị có dư nợ cho vay ủy thác qua hội CCB cao nhất so với các huyện, thành phố trong tỉnh. Thông qua đó, nhiều...
Tân Thành: Giảm nghèo từ rừng
Tân Thành: Giảm nghèo từ rừng
- Là xã vùng 3 đặc biệt khó khăn, xã Tân Thành, huyện Bắc Sơn có lợi thế để phát triển đồi rừng với diện tích đất lâm nghiệp lớn (2.673 ha, chiếm 89,2% diện tích đất tự nhiên của xã). Những năm qua, xác định phát triển kinh tế đồi rừng là hướng đi hiệu quả giúp...
Liên Sơn: Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới
Liên Sơn: Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới
- Những năm qua, Chi bộ thôn Liên Sơn, xã Vũ Lăng, huyện Bắc Sơn đã thực hiện tốt công tác dân vận, vận động Nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM). Qua đó, góp phần đưa xã Vũ Lăng đạt chuẩn NTM năm 2022. Thôn Liên Sơn hiện có 130 hộ với 685 nhân...
Bắc Sơn: Xây dựng Đảng bộ vững mạnh từ cơ sở
Bắc Sơn: Xây dựng Đảng bộ vững mạnh từ cơ sở
- Chi bộ là hạt nhân chính trị của Đảng, là nơi trực tiếp lãnh đạo cơ sở thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Nhận thức được tầm quan trọng đó, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Sơn luôn chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động...
Trấn Yên: Điểm sáng thực hiện các chương trình tín dụng chính sách
Trấn Yên: Điểm sáng thực hiện các chương trình tín dụng chính sách
- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện rà soát, hỗ trợ, hướng dẫn các hộ vay sử dụng vốn chính sách đúng mục...
Bắc Sơn xây dựng, huấn luyện lực lượng vũ trang vững mạnh
Bắc Sơn xây dựng, huấn luyện lực lượng vũ trang vững mạnh
- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Bắc Sơn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, huấn luyện lực lượng vũ trang (LLVT) vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh (QPAN). Bắc Sơn...