Thứ hai,  04/12/2023

Mặt trận Tổ quốc huyện Bắc Sơn: Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội

(LSO) – Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp huyện Bắc Sơn đã phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội. Thông qua việc đổi mới phương thức, nội dung giám sát, phản biện đã góp phần giải quyết nhiều vấn đề thiết thực trong đời sống dân sinh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Ông Hoàng Minh Tuyến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cho biết: Xác định hoạt động giám sát, phản biện xã hội là nhiệm vụ quan trọng của MTTQ, hằng năm Ủy ban MTTQ huyện xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện công tác giám sát của mặt trận và lựa chọn những nội dung giám sát theo các lĩnh vực mà nhân dân và xã hội đang quan tâm, phù hợp với tình hình thực tiễn trên địa bàn. Qua đó, phản ánh kịp thời đến cấp ủy, chính quyền xem xét, giải quyết những vướng mắc, kiến nghị chính đáng của người dân, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện phức tạp, tạo được sự đồng thuận cao trong thực hiện chủ trương, định hướng phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH) của huyện.

Hội nghị lần thứ X của UBMTTQ huyện Bắc Sơn nhiệm kỳ 2014-2019

Cụ thể, trong 5 năm (2014 – 2019), MTTQ huyện, các xã, thị trấn đã giám sát được 572 cuộc, phối hợp giám sát được 1.140 cuộc. Nội dung giám sát chủ yếu tập trung ở các lĩnh vực như: thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, xây dựng nông thôn mới; công tác cải cách hành chính; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư tố cáo của công dân… Kết quả tổng hợp sau giám sát đã thiết thực giúp các đơn vị nhìn nhận khách quan nhất những tồn tại, hạn chế để kịp thời khắc phục, sửa chữa. Cũng qua đó, nhiều ý kiến, kiến nghị của người dân được tập hợp và phản hồi với cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết kịp thời; nhiều vấn đề bức xúc được giải quyết, tháo gỡ, tạo niềm tin và sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Đối với công tác phản biện xã hội, Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp với ban tư vấn tổ chức phản biện Đề án phát triển du lịch huyện Bắc Sơn giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn 2025; MTTQ các cấp phối hợp với các ban, ngành chức năng tham gia đóng góp xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cùng cấp, đóng góp xây dựng dự thảo các tờ trình của UBND, nghị quyết của HĐND về các lĩnh vực kinh tế – xã hội trên địa bàn tại các kỳ họp HĐND cùng cấp; lấy ý kiến đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi), dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)…

 Hình thức đóng góp ý kiến thông qua các hội nghị ban công tác mặt trận khu dân cư. Từ năm 2014 đến nay, toàn huyện đã tổ chức 702 hội nghị, với 84.614 lượt người tham dự, trong đó có 702 ý kiến tham gia đóng góp, qua đó đã phát huy được vai trò của quần chúng nhân dân trong tham gia xây dựng chính quyền nhà nước của dân, do dân và vì dân. Các ý kiến tham gia phản biện xã hội của MTTQ huyện, các xã, thị trấn đã trở thành một kênh thông tin quan trọng, giúp các cấp ủy, chính quyền trong việc nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý, điều hành; có thêm cơ sở để triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế -xã hội phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương, đơn vị, bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân.

Thời gian tới, MTTQ huyện sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và tạo điều kiện để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội. Đặc biệt là phát huy tốt vai trò của đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận; tạo điều kiện cho đội ngũ này được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về công tác giám sát, phản biện; khuyến khích tự học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lương Dương (Bắc Sơn)