Thứ hai,  04/12/2023
Bắc Sơn: Tăng cường ứng dụng kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp
Bắc Sơn: Tăng cường ứng dụng kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp
(LSO) - Từ năm 2017 đến nay, thông qua các nguồn vốn được hỗ trợ, nông dân huyện Bắc Sơn đã tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp. Từ đó, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất. Để nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị cây quýt vàng, năm...
Bắc Sơn chú trọng phát triển các mô hình kinh tế
Bắc Sơn chú trọng phát triển các mô hình kinh tế
(LSO) - Thời gian qua, huyện Bắc Sơn tập trung phát triển các mô hình kinh tế thuộc nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, dịch vụ. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân. Những ngày đầu tháng 8/2020, chúng tôi đến hộ ông Hoàng Công Lai, thôn Khau Ràng (xã Đồng...
Xây dựng Bắc Sơn phát triển toàn diện và bền vững
Xây dựng Bắc Sơn phát triển toàn diện và bền vững
(LSO) - Trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Bắc Sơn đã phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Bước sang chặng đường phát triển mới, Đảng bộ huyện...
Đẩy nhanh tiến độ các công trình kỷ niệm 80 năm khởi nghĩa Bắc Sơn
Đẩy nhanh tiến độ các công trình kỷ niệm 80 năm khởi nghĩa Bắc Sơn
LSO-Triển khai tôn tạo, tu bổ các công trình di tích hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 - 27/9/2020) là nhiệm vụ trọng tâm của huyện Bắc Sơn trong năm 2020. Trên tinh thần đó, các chủ thể tham gia đang khẩn trương triển khai để bảo đảm hoàn thành trong tháng 8/2020....
Bắc Sơn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Bắc Sơn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
LSO-Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện nghi lễ tôn giáo tập trung đông người, đóng cửa các dịch vụ không cần thiết kể từ 0 giờ ngày 1/4/2020, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 huyện Bắc Sơn đã tăng...
Bắc Sơn: Phát huy giá trị di tích
Bắc Sơn: Phát huy giá trị di tích
(LSO) - Những năm qua, công tác tu bổ, tôn tạo di tích trên địa bàn huyện Bắc Sơn được các cấp chính quyền quan tâm đẩy mạnh và đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần quan trọng vào giữ gìn và phát huy các giá trị di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn....
Bắc Sơn: “Phủ sóng” nước sạch vùng nông thôn
Bắc Sơn: “Phủ sóng” nước sạch vùng nông thôn
(LSO) - Năm 2019, tỷ lệ người dân sử dụng nước hợp vệ sinh trên địa bàn huyện Bắc Sơn đạt 99,3%. Để đạt kết quả này, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện đã quan tâm hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình cấp nước; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục,...