Thứ hai,  04/12/2023
Bắc Sơn thực hiện tốt văn minh thương mại
Bắc Sơn thực hiện tốt văn minh thương mại
(LSO) - Bắc Sơn có hệ thống chợ cụm xã và dịch vụ thương mại hoạt động sôi động với hàng nghìn cơ sở kinh doanh buôn bán cấp độ hộ gia đình. Do vậy, trong những năm qua, Đội Quản lý thị trường số 6 huyện Bắc Sơn tập trung tham mưu cho UBND huyện làm tốt công...
Bắc Sơn: Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở
Bắc Sơn: Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở
(LSO) - Trong những năm qua, cấp uỷ, chính quyền huyện Bắc Sơn đã quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức xã, thị trấn từng bước đáp ứng yêu cầu đặt ra. Ông Lộc Quang Hòa, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Hằng năm, huyện đều có kế hoạch tổ chức các lớp đào...
Hội Người cao tuổi Bắc Sơn: Phát huy vai trò tuổi cao gương sáng
Hội Người cao tuổi Bắc Sơn: Phát huy vai trò tuổi cao gương sáng
(LSO) - Thực hiện phong trào “Tuổi cao gương sáng”, những năm qua, Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Bắc Sơn đã đẩy mạnh các hoạt động chăm lo người cao tuổi bằng những việc làm cụ thể, thiết thực để người cao tuổi phát huy vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương....
Hội Cựu chiến binh huyện Bắc Sơn với phong trào nghĩa tình đồng đội
Hội Cựu chiến binh huyện Bắc Sơn với phong trào nghĩa tình đồng đội
(LSO) - Những năm qua, cùng với đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Bắc Sơn còn triển khai hiệu quả các chương trình hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Đặc biệt, thông qua chương trình hỗ trợ...
Sử dụng vốn sản xuất kinh doanh: Điểm sáng Bắc Sơn
Sử dụng vốn sản xuất kinh doanh: Điểm sáng Bắc Sơn
(LSO) - Hiện nay, tổng dư nợ vốn sản xuất kinh doanh (SXKD) vùng khó khăn trên địa bàn huyện Bắc Sơn là 118,5 tỷ đồng, đạt số dư nợ lớn nhất trong toàn tỉnh. Nguồn vốn này đã “tiếp sức” giúp nhiều gia đình có vốn đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện...
Bắc Sơn tăng cường quản lý đất đai
Bắc Sơn tăng cường quản lý đất đai
(LSO) - Năm 2019, lĩnh vực tài nguyên và môi trường được huyện Bắc Sơn xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Cấp ủy huyện chỉ đạo chính quyền các cấp phải chấn chỉnh việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý đất đai. Từ đó, tạo tiền đề để sử dụng...