Thứ hai,  27/06/2022
Đình Lập: Hiệu quả xã hội hóa trồng rừng
Đình Lập: Hiệu quả xã hội hóa trồng rừng
- Những năm gần đây, công tác phát triển rừng trên địa bàn huyện Đình Lập đạt nhiều kết quả tích cực, trong đó, xã hội hóa trồng rừng được triển khai hiệu quả. Qua đó, hình thành một số vùng rừng sản xuất tập trung quy mô lớn đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần...
Lâm Ca: Vươn lên từ nội lực
Lâm Ca: Vươn lên từ nội lực
- Lâm Ca là xã đặc biệt khó khăn của huyện Đình Lập, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân khai thác lợi thế địa phương, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo. Xã Lâm Ca hiện có 971...
Đình Lập thực hiện hiệu quả Kết luận số 26-KL/TU
Đình Lập thực hiện hiệu quả Kết luận số 26-KL/TU
- Từ năm 2021 đến nay, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Đình Lập đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 26-KL/TU ngày 29/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm...
Tuyển quân ở Đình Lập: Gọi người nào chắc người đó
Tuyển quân ở Đình Lập: Gọi người nào chắc người đó
- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Đình Lập đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, quản lý thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) và triển khai nghiêm túc các quy định về tuyển quân, góp phần xây dựng quân đội Nhân dân Việt Nam vững mạnh. Tiêu...