Thứ ba,  03/10/2023
Lâm Ca: Triển vọng kinh tế từ trà hoa vàng
Lâm Ca: Triển vọng kinh tế từ trà hoa vàng
- Những năm qua, từ sự chủ động của người dân và sự quan tâm, hỗ trợ của cơ quan chuyên môn, người dân xã Lâm Ca, huyện Đình Lập đã đưa cây trà hoa vàng vào trồng thử nghiệm, đến nay, mô hình bước đầu mang lại hiệu quả. Trà hoa vàng hay còn được gọi với...
Đình Lập chủ động tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới
Đình Lập chủ động tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới
- Tăng cường tuyên truyền, lan tỏa những thông tin tích cực là một trong số những giải pháp hữu hiệu được Ban Chỉ đạo (BCĐ) Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch huyện Đình Lập tập trung thực hiện nhằm từng bước đẩy lùi các...
Công tác giải quyết đơn thư: Ghi nhận ở huyện Đình Lập
Công tác giải quyết đơn thư: Ghi nhận ở huyện Đình Lập
- Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo là một nhiệm vụ quan trọng nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định đời sống của người dân. Chính bởi vậy thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa...
Đình Lập quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công
Đình Lập quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công
- Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ngành trên địa bàn huyện Đình Lập trong triển khai các công trình dự án đầu tư công, đến hết quý I/2023 kết quả giải ngân vốn đầu tư công của Đình Lập đạt cao nhất trong các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và cấp huyện với...
Đình Lập nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân
Đình Lập nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân
- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Đình Lập đã chủ động triển khai các biện pháp để chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn, trong đó tập trung hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, đưa các dịch vụ y tế hiện đại về với thôn, bản. Củng cố hệ thống...
Luân chuyển cán bộ: Hiệu quả ở Đình Lập
Luân chuyển cán bộ: Hiệu quả ở Đình Lập
- Luân chuyển là một trong những việc làm cụ thể thực hiện chủ trương đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ. Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện, công tác này tại huyện Đình Lập đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Từ vị trí Chánh Văn phòng...
Đình Lập: Học Bác bằng những việc làm thiết thực
Đình Lập: Học Bác bằng những việc làm thiết thực
- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tại huyện Đình Lập, nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực đời sống xã hội đã được ghi nhận. Qua đó, tạo động lực để cán bộ, đảng viên và...
Đình Lập: Tích cực phát triển giao thông nông thôn
Đình Lập: Tích cực phát triển giao thông nông thôn
- Phát triển giao thông nông thôn (GTNT) là một nội dung lớn trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Theo đó, trong những năm qua, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Đình Lập đã tận dụng các nguồn lực, tích cực triển khai, tổ chức thực hiện phát...
Đình Lập: Dân vận hướng về cơ sở, vì lợi ích người dân
Đình Lập: Dân vận hướng về cơ sở, vì lợi ích người dân
- Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Đình Lập luôn chú trọng thực hiện công tác dân vận với phương châm hướng về cơ sở, vì lợi ích người dân. Qua đó, đã huy động sự chung tay, góp sức của người dân trong thực hiện nhiệm vụ, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn...
Đình Lập: Tập trung phát triển hạ tầng đô thị
Đình Lập: Tập trung phát triển hạ tầng đô thị
- Ưu tiên nguồn lực để mở rộng không gian chỉnh trang phát triển hạ tầng đô thị trên địa bàn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và được huyện Đình Lập đặc biệt quan tâm trong những năm gần đây nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Huyện Đình...